Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik pyta czy prawidłowo wykazał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji VAT-7 za 08.2005 r.?

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 06.12.2005 r. (data wpływu 08.12.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej uwzględnienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za 08.2005 r., postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 22.08.2005 r. pracownik Spółki podczas delegacji w Niemczech zakupił na stacji paliwowej mapę samochodową. Przedmiotowy zakup udokumentowany został paragonem z kasy fiskalnej zawierającym numer podatkowy na potrzeby obrotu krajowego, bez numeru podatkowego na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego. Na dokumencie wyodrębniona jest kwota netto, podatek od wartości dodanej oraz kwota brutto. Zakup ten Spółka rozliczyła w deklaracji VAT-7 za 08/2005 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, gdzie za podstawę opodatkowania przyjęto kwotę brutto z paragonu fiskalnego. Następnie kwota nabycia została ujęta w deklaracji podsumowującej za trzeci kwartał 2005 r. Zdaniem Wnioskodawcy posiadanie paragonu a nie faktury VAT dokumentującej nabycie towarów handlowych - nie zmienia faktu, że dla nabywcy powstaje obowiązek uznania dokonanego zakupu towarów za wewnątrzwspólnotowe nabycie, gdy dostawca posiada status podatnika od wartości dodanej.

W odrębnym postanowieniu Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdził stanowisko Podatnika co do uznania przedmiotowej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Stosownie do treści art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, jednakże gdy przed tym terminem, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę to - zgodnie z ust. 6 art. 20 ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Z uwagi na brak faktury w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał 15 dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Obowiązek podatkowy powstał zatem 15 września 2005 r. W świetle powyższego niniejszą transakcję należało uwzględnić w deklaracji VAT-7 a wrzesień 2005 r. oraz w informacji podsumowującej za trzeci kwartał 2005 r.

Z uwagi na powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił jak na wstępie.
Słowa kluczowe: nabycie wewnątrzwspólnotowe, obowiązek podatkowy, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 17/10/2013 15:00:01

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego z częścią użytkową podlega opodatkowaniu 22% stawki podatku?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biuro rachunkowe Kielce

Do ważniejszych rodzajów dowodów księgowych należą: • dowód wpłaty KP (kasa przyjmie), • dowód wypłaty KW (kasa wypłaci), • wniosek o zaliczkę, • rozliczenie zaliczki, • rozliczenie wyjazdu służbowego, • czek...

Świadczenie usług remontowych na statkach na terytorium Norwegii

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych odbiorcom

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy poprawne jest wystawianie faktur VAT sprzedaży bez podpisu, a jedynie z imieniem i naz...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dn. 30.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Trzeci Urząd Skarbowy Lublin 20-016 ul. Narutowicza 56Wystawianie faktur VAT na zaliczkę na utrzymanie części wspólnej i fundusz remontowy oraz faktury VAT za mediaUrząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski 62-065 ul. Chopina 7Jakie wymogi powinna spełniać prawidłowo wystawiona faktura VAT?Pytanie dotyczy określania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.