Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w Polsce podatek VAT w wysokości 22 %?

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.11.2005 r. (data wpływu 15.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy na rzecz niemieckiego kontrahenta usługi polegające na montażu urządzeń parkingowych w wybudowanym centrum handlowym w Atenach. W zakres przedmiotowych usług wchodzą następujące czynności: wizja lokalna urządzeń systemu parkingowego, podłączanie szlabanów, podłączanie kas automatycznych, rozłączenie i demontaż starego systemu parkingowego, montaż i podłączenie nowego sprzętu, podłączenie i uruchomienie systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych, podłączenie zasilania do budki parkingowej. Pytanie Podatnika brzmi: "czy przy rozliczaniu tej usługi z kontrahentem powinniśmy naliczyć obowiązujący w Polsce podatek VAT w wysokości 22 %?". Zdaniem Strony ww. usługa nie podlega opodatkowaniu i winna być rozliczona ze stroną niemiecką w kwocie netto.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usług na terytorium kraju. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Spółka świadczy na rzecz niemieckiego kontrahenta usługi polegające na montażu urządzeń parkingowych w centrum handlowym w Atenach. W przypadku zaś świadczenia usług związanych z nieruchomościami, a takimi usługami są ww. usługi, miejscem ich świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości, co wynika z art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy. W przedmiotowej sprawie miejscem świadczenia wykonywanych przez Wnioskodawcę usług jest Grecja. W konsekwencji ich świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

W myśl art. 106 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przepis ust. 1 artykułu 106 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni w sytuacji, gdy miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego podatku o podobnym charakterze, świadczenie przedmiotowych usług winno być udokumentowane fakturą VAT. Zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ww. faktura powinna zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, usługi związane z nieruchomościami, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 29/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Poddębice 99-200 ul. Narutowicza 12

Zasięg terytorialny miasta gminy Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim powiaty poddębicki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 76101013710011662221000000 VAT 26101013710011662222000000 PIT 73101013710011662223000000 budżetowe...

Premia pieniężna udzielana pod warunkiem osiągnięcia danego obrotu, winna być dokumentowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku XXX, z dnia 21.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego...

Jak należy postąpić z fakturami VAT wystawionymi do dnia 31 października 2008r., w stosunk...

Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 12 stycznia 2009 r., nr IBPP2 443-978 08 JJ wydaną w...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z naprawami powypadkowymi au...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy anulowana faktura korygująca rodzi obowiązek podatkowy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?Czy prawidłowym jest dokumentowanie notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów?Dokumentowania oddelegowania pracowników do oddziału zarejestrowanego dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium NiemiecCzy kompensując notę odsetkową lub koszty sądowe z fakturami VAT RR, zwiększy to u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego?Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT lub paragonu fiskalnego na czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.