Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy ma obowiązek wystawiać faktury VAT za wynajem garażu, czy rachunek?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dot. podatku od towarów i usług w sprawie wynajmu garażu

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Pytający prowadzi działalność na własny rachunek jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności jest transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, pozostałe formy udzielania kredytów, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Razem z żoną jest właścicielem lokalu mieszkalnego i garażu. Od kilku miesięcy wynajmuje lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe. W sierpniu podpisał umowę o wynajem garażu z osobą prawną, z przeznaczeniem dla pracownika firmy na cele prywatne (parkowanie samochodu).

Pytanie:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy ma obowiązek wystawiać faktury VAT za wynajem garażu, czy rachunek.

Stanowisko podatnika:

Zdaniem Podatnika wynajem nie leży w zakresie jego działalności gospodarczej i od powyższej transakcji powinien wystawiać rachunek.

Ocena prawna:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się m.in. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 powołanej ustawy (art. 8 ust. 1 cyt ustawy).

Podatnikami podatku od towarów i usług- zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 tego przepisu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ( art. 15 ust. 2 cyt. ustawy).

Zgodnie z brzmieniem w/w przepisu działalność gospodarcza obejmuje także czynności polegające na wykorzystaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zapis taki oznacza, że do działalności gospodarczej, o której mowa w powołanym art. 15 ust. 2 cyt. ustawy kwalifikuje się również wynajem garażu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 4 załącznika wymienione są usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe sklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 70.20.11 z oznaczeniem ex.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług - załącznik nr 42, poz. 264 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w grupowaniu PKWiU 70.20.11 wymienione są usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek. Natomiast usługi wynajmowania lub dzierżawienia garaży i miejsc do parkowania pojazdów, na własny rachunek są sklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 70.20.12-00.40.

A zatem czynność związana z pobieraniem opłat za wynajem garażu, który jest lokalem niemieszkalnym nie korzysta ze zwolnienia i jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 22%.

Zatem w rozumieniu wyżej powołanych przepisów zarówno wykonywane przez Pana usługi na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jak i wynajem własnego garażu, są działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że obowiązany jest Pan do naliczania podatku VAT od wszystkich czynności wymienionych w art. 5 ustawy a zatem również od usług najmu garażu dokumentując daną czynność fakturą VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego argumentacja Pana zawarta w piśmie z dnia 21.09.2005 roku sugerująca, że za wynajem garażu powinien wystawić Pan rachunek nie znalazła uzasadnienia w treści powołanych przepisów.
Słowa kluczowe: faktura, termin, wystawca faktury
Data aktualizacji: 12/01/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Żyrardów 96-300 ul. 1 Maja 49A

Zasięg terytorialny miasta Żyrardów gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki powiaty żyrardowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 53101010100162032221000000 VAT 03101010100162032222000000 PIT 50101010100162032223000000...

Czy podlega fakturowaniu obciążenie kontrahenta kosztami dyskonta weksla tj. odsetkami od...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie wymogi powinna spełniać prawidłowo wystawiona faktura VAT?

Zdaniem strony nie umieszczenie w fakturze określenia sprzedawca jest naruszeniem 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur...

Korekta faktury VAT w związku z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie kosztów stanowiących przygotowanie nieruchomości do sprzedażyPowstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywcaVAT w zakresie rozliczania fakturDrugi Urząd Skarbowy Kielce 25-647 ul. Częstochowska 20Dotyczy zastosowania prawa podatkowego w kwestii dokumentowania fakturą VAT otrzymanych kwot dofinansowania projektów celowych trójstronnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.