Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy ma obowiązek wystawiać faktury VAT za wynajem garażu, czy rachunek?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dot. podatku od towarów i usług w sprawie wynajmu garażu

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Pytający prowadzi działalność na własny rachunek jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności jest transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, pozostałe formy udzielania kredytów, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Razem z żoną jest właścicielem lokalu mieszkalnego i garażu. Od kilku miesięcy wynajmuje lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe. W sierpniu podpisał umowę o wynajem garażu z osobą prawną, z przeznaczeniem dla pracownika firmy na cele prywatne (parkowanie samochodu).

Pytanie:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy ma obowiązek wystawiać faktury VAT za wynajem garażu, czy rachunek.

Stanowisko podatnika:

Zdaniem Podatnika wynajem nie leży w zakresie jego działalności gospodarczej i od powyższej transakcji powinien wystawiać rachunek.

Ocena prawna:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się m.in. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 powołanej ustawy (art. 8 ust. 1 cyt ustawy).

Podatnikami podatku od towarów i usług- zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 tego przepisu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ( art. 15 ust. 2 cyt. ustawy).

Zgodnie z brzmieniem w/w przepisu działalność gospodarcza obejmuje także czynności polegające na wykorzystaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zapis taki oznacza, że do działalności gospodarczej, o której mowa w powołanym art. 15 ust. 2 cyt. ustawy kwalifikuje się również wynajem garażu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 4 załącznika wymienione są usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe sklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 70.20.11 z oznaczeniem ex.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług - załącznik nr 42, poz. 264 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w grupowaniu PKWiU 70.20.11 wymienione są usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek. Natomiast usługi wynajmowania lub dzierżawienia garaży i miejsc do parkowania pojazdów, na własny rachunek są sklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 70.20.12-00.40.

A zatem czynność związana z pobieraniem opłat za wynajem garażu, który jest lokalem niemieszkalnym nie korzysta ze zwolnienia i jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 22%.

Zatem w rozumieniu wyżej powołanych przepisów zarówno wykonywane przez Pana usługi na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jak i wynajem własnego garażu, są działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że obowiązany jest Pan do naliczania podatku VAT od wszystkich czynności wymienionych w art. 5 ustawy a zatem również od usług najmu garażu dokumentując daną czynność fakturą VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego argumentacja Pana zawarta w piśmie z dnia 21.09.2005 roku sugerująca, że za wynajem garażu powinien wystawić Pan rachunek nie znalazła uzasadnienia w treści powołanych przepisów.
Słowa kluczowe: faktura, termin, wystawca faktury
Data aktualizacji: 12/01/2013 06:00:01

Kadry, płace i rachunkowość a biuro księgowe Grudziądz

Wedle niektórych ludzi rachunkowość i księgowość Grudziądz narodziły się przed matematyką. O ile ta druga, jako nauka dość teoretyczna, powstała dopiero w wyniku filozoficznych rozmyślań, o tyle jej siostra, rachunkowość, jest wynikiem praktycznej...

Urząd Skarbowy Głowno 95-015 ul. Sikorskiego 3

Zasięg terytorialny miasta Głowno gminy Głowno, Stryków powiaty część powiatu zgierskiego województwo łódzkie Konta bankowe CIT 59101013710004202221000000 VAT 09101013710004202222000000 PIT 56101013710004202223000000 budżetowe pozostałe...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT otrzymanej przed momentem rejestracj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatniczka pyta czy ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwoty wynikające z fak...

Wnioskodawczyni w złożonym wniosku dnia 18.12.2006r. przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że podatniczka jest właścicielką stacji paliw. Podatniczka wykorzystuje prywatny samochód do działalności gospodarczej i prowadzi do tego celu...

Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walut...

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Lesko 38-600 ul. Rynek 1Ustawa deregulacyjna a biura rachunkowościCzy można odliczyć podatek VAT z faktur od usług i zakupów przy wymianie nawierzchni na placu wokół Teatru?Czy skutki podatkowe przyznanych premii Wnioskujaca winna uwzglednić w miesiącu, w którym otrzyma fakturę na premie od dystrybutora?Dotyczy wystawienia korekty faktury VAT dot. podatku naliczonego oraz faktury VAT-marża i rozliczenia ich w deklaracji VAT-7
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.