Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego od faktur dotyczących przedpłat

Podatnik zawarł umowę na zakup samochodu ciężarowego, jednakże przed odbiorem samochodu będzie dokonywać przedpłat. Pierwsza przedpłata nastąpiła w sierpniu 2004r. i potwierdzona została fakturą VAT. Zaliczki będą wpłacane w następnych miesiącach do czasu otrzymania samochodu w listopadzie bądź grudniu 2004r.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b w/w ustawy, stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, albo za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 10 i 11 ustawy).

Natomiast art. 86 ust. 12 w/w ustawy stanowi, że w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, z wyłączeniem przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Powyższy przepis nie ma zastosowania do przypadków określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit b w/w ustawy, zatem dla skorzystania z prawa do odliczenia nie ma znaczenia fakt, iż podatnik nie ma prawa do rozporządzania towarem.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 w/w ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w miesiącu otrzymania faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty bądź w miesiącu następnym, bowiem u wystawcy faktury powstaje wówczas obowiązek podatkowy.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług, przedpłaty
Data aktualizacji: 01/11/2013 16:59:16

Jaką stawkę VAT zastosować?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinno wyglądać rozliczenie pomiędzy uczestnikami konsorcjum przy realizacji zadania...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: Dz 4300 05 z dnia...

Czy dopuszczalne jest przechowywanie w formie elektornicznej kopii faktur, których orygina...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z...

Czy kwota przyznanego bonusa podlega opodatkowaniu oraz czy powinna być udokumentowana fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć w całości podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu towarów i usług...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.01.2005...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta?Czy Spółka może wystawić fakturę korygującą, stosując do dostawy sprzęty komputerowego dla placówki oświatowej, 0% stawkę podatku VAT?Wykonanie prac remontowo-budowlanych na rzecz własnej nieruchomości i ich zafakturowaniaCzy otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w jaki sposób należy udokumentować otrzymanie premii?Możliwości wystawiania faktur w okresach dwutygodniowych, w sytuacji, gdy tankowanie samolotów odbywa się na bieżąco w miarę potrzeb przewoźników
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.