Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowe wystawienie faktury wewnętrznej na WNT

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 27.10.2005r., uzupełnionym w dniu 21.11.2005r. za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż w dniu 03.05.2005r. kontrahent z włoch wystawił fakturę Nr 2196 dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Dokument ten znalazł się w posiadaniu nabywcy w miesiącu wrześniu 2005r. Jako powód jej wystawienia podano wpływ zaliczki za zamówioną maszynę w wysokości 50% ceny. Zapłata jednak nie nastąpiła, z powodu rezygnacji z zamówienia. Nabywca fakturę zaksięgował w miesiącu wrześniu 2005r. bez wystawienia faktury wewnętrznej.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem wnioskodawcy nie powinna zostać wystawiona faktura wewnętrzna, gdyż jeżeli płatność /przedpłata/ nie nastąpiła - nie powstał obowiązek podatkowy.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. 9Dz. U. nr 54 poz. 535, ze zm.) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiane są faktury wewnętrzne. Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze /art. 106 ust. 7 ustawy./ Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury /art. 20 ust. 6 ustawy/.W opisanym przez wnioskodawcę stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia przez podatnik podatku od wartości dodanej faktury Nr 2196 tj. w dniu 03.05.2005r. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Strona została obowiązana do udokumentowania transakcji poprzez wystawienie faktury wewnętrznej w miesiącu maju 2005r. Należy zaznaczyć, iż w opisanym stanie faktycznym nie ma zastosowania art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten odnosi się do momentu powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa. Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, faktura zaliczkowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 18/12/2012 14:50:00

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r., z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia udzielić...

Korekta oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu paliwa - samochód...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia...

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy Radom 26-600 ul. Struga 26/28

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 57101010100164472221000000 VAT 07101010100164472222000000 PIT 54101010100164472223000000 budżetowe pozostałe 48101010100164472227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych, niezwiązanych z żadną konkretną dostawą towarówUprawnienie spółki przejmującej całość jednoosobowego przedsiębiorstwa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego podmiotu przejętegoKiedy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za dostawę energii elektrycznej?Urząd Skarbowy Wołomin 05-200 ul. Ogrodowa 4Fakturowanie usługi modelki na terytorium Niemiec
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.