Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowe wystawienie faktury wewnętrznej na WNT

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 27.10.2005r., uzupełnionym w dniu 21.11.2005r. za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż w dniu 03.05.2005r. kontrahent z włoch wystawił fakturę Nr 2196 dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Dokument ten znalazł się w posiadaniu nabywcy w miesiącu wrześniu 2005r. Jako powód jej wystawienia podano wpływ zaliczki za zamówioną maszynę w wysokości 50% ceny. Zapłata jednak nie nastąpiła, z powodu rezygnacji z zamówienia. Nabywca fakturę zaksięgował w miesiącu wrześniu 2005r. bez wystawienia faktury wewnętrznej.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem wnioskodawcy nie powinna zostać wystawiona faktura wewnętrzna, gdyż jeżeli płatność /przedpłata/ nie nastąpiła - nie powstał obowiązek podatkowy.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. 9Dz. U. nr 54 poz. 535, ze zm.) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiane są faktury wewnętrzne. Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze /art. 106 ust. 7 ustawy./ Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury /art. 20 ust. 6 ustawy/.W opisanym przez wnioskodawcę stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia przez podatnik podatku od wartości dodanej faktury Nr 2196 tj. w dniu 03.05.2005r. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Strona została obowiązana do udokumentowania transakcji poprzez wystawienie faktury wewnętrznej w miesiącu maju 2005r. Należy zaznaczyć, iż w opisanym stanie faktycznym nie ma zastosowania art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten odnosi się do momentu powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa. Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, faktura zaliczkowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 18/12/2012 14:50:00

Podatnik pyta czy prawidłowo wystawił fakturę bez VAT?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana X z dnia 26.10.2006 r. (data wpływu do urzędu 27.10.2006 r.), o udzielenie...

Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahenta - do...

Z ww. wniosku wynika, że Spółka otrzymała faktury korygujące do uprzednio wystawionych rachunków. W momencie wystawiania faktur korygujących kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, natomiast w momencie wystawiania rachunków...

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu wg stawki podatku 22% i winno być potwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup lokali mieszka...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Żagań 68-100 ul. X - lecia 26

Zasięg terytorialny miasta Gozdnica, Żagań gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań powiaty żagański województwo lubuskie Konta bankowe CIT 02101017040033752221000000 VAT 49101017040033752222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktur stwierdzających wykonanie usług transportowych i spedycyjnychCzy prawidłowym jest wystawianie i otrzymywanie faktur VAT w związku z udzieleniem i otrzymaniem premii pieniężnej?Jak przedstawia się kwestia wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną nie posiadającą zarejestrowanej działalności gospodarczejSprzedaż o charakterze ciągłym, różnice kursoweCzy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę dotyczącą naprawy samochodu ciężarowego, który nabyliśmy w ramach umowy leasingu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.