Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowe zaliczenie operacji transferu zawodników do przychodów

Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników. Wniosek został przez podatnika uzupełniony dla potrzeb podatku VAT pismem z dnia 21.06.2005 r.Z treści wniosku Jednostki oraz uzupełnienia wynika, że podmiot w ramach prowadzonej działalności dokonuje operacji transferu zawodników, polegających na pozyskaniu lub odstępowaniu zawodników. Na tą okoliczność sporządzane są umowy transferowe, regulujące warunki jakie musi spełniać klub, aby dany zawodnik był uprawniony do gry w barwach klubu pozyskującego. Operacja transferu zawodników jest różnie określana, a mianowicie jako:- ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika,- ryczałt za odstąpienie zawodnika,- koszty szkolenia zawodnika.Transfery te odbywają się na pewien okres (tzw. transfery ograniczone) np. 2 lata lub też na stałe (tzw. transfery definitywne).Spółka operację transferu dokumentuje wystawiając w momencie otrzymania zapłaty fakturę VAT ze stawką 22% i jednocześnie uznaje, że dzień wystawienia faktury VAT jest momentem powstania przychodu. Spółka zwróciła się o potwierdzenie, czy prawidłowo zalicza operację transferu do przychodów z chwilą wystawienia faktury.Według przedłożonego Statutu Spółki znajdującego się w posiadaniu tut. organu realizuje ona cele związane z promocją sportu oraz działalnością na rzecz jego rozwoju w szczególności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych poprzez:- organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć szkoleniowych w zakresie sportu i rekreacji poprzez treningi, kursy i obozy szkoleniowe,- organizowanie i przeprowadzanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez związki sportowe,- prowadzenie działalności wychowawczej,- propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu,- zapewnienie zawodnikom opieki lekarskiej i sportowej,- zapewnienie oraz zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.Z powyższego wynika, że statut nie określa działalności polegającej na czasowym lub stałym odstępowaniu zawodników jako działalności statutowej, należy potraktować ją więc jako działalność towarzyszącą, mającą charakter komercyjny.

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są "otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe".

W opisanym stanie faktycznym, przy transferze zawodników należy uznać, że momentem uzyskania przychodu związanego z tą operacją będzie dzień otrzymania zapłaty za transfer zawodnika, który to dzień w Spółce jest jednocześnie dniem wystawienia faktury.

Wobec powyższego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, sport, transfery
Data aktualizacji: 18/12/2012 07:17:48

Neutralność wartości podatku VAT określonego na fakturze wystawionej na rzecz spółki osobo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktury VAT - ujęcie w rejestrze sprzedaży usług polegajacych na zakupie towar...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze...

Spółka pyta, co stanowi podstawę opodatkowania usług faktoringu ?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2005 r., który wpłynął w dniu 04.03.2005 r. o udzielenie...

Czy na usługi związane z edukacją trzeba wystawiać faktury VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.)...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktury VAT związane z działalnością pożytku publicznego powinny być uwzględnione w rozliczeniu deklaracji podatkowej VAT-7?Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanych premii wystawianych przez kontrahentówKoszty uzyskania przychodówMoment zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującejRozliczenie kwoty podatku na fakturze końcowej rozliczającej otrzymane zaliczki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.