Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowe zaliczenie operacji transferu zawodników do przychodów

Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników. Wniosek został przez podatnika uzupełniony dla potrzeb podatku VAT pismem z dnia 21.06.2005 r.Z treści wniosku Jednostki oraz uzupełnienia wynika, że podmiot w ramach prowadzonej działalności dokonuje operacji transferu zawodników, polegających na pozyskaniu lub odstępowaniu zawodników. Na tą okoliczność sporządzane są umowy transferowe, regulujące warunki jakie musi spełniać klub, aby dany zawodnik był uprawniony do gry w barwach klubu pozyskującego. Operacja transferu zawodników jest różnie określana, a mianowicie jako:- ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika,- ryczałt za odstąpienie zawodnika,- koszty szkolenia zawodnika.Transfery te odbywają się na pewien okres (tzw. transfery ograniczone) np. 2 lata lub też na stałe (tzw. transfery definitywne).Spółka operację transferu dokumentuje wystawiając w momencie otrzymania zapłaty fakturę VAT ze stawką 22% i jednocześnie uznaje, że dzień wystawienia faktury VAT jest momentem powstania przychodu. Spółka zwróciła się o potwierdzenie, czy prawidłowo zalicza operację transferu do przychodów z chwilą wystawienia faktury.Według przedłożonego Statutu Spółki znajdującego się w posiadaniu tut. organu realizuje ona cele związane z promocją sportu oraz działalnością na rzecz jego rozwoju w szczególności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych poprzez:- organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć szkoleniowych w zakresie sportu i rekreacji poprzez treningi, kursy i obozy szkoleniowe,- organizowanie i przeprowadzanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez związki sportowe,- prowadzenie działalności wychowawczej,- propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu,- zapewnienie zawodnikom opieki lekarskiej i sportowej,- zapewnienie oraz zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.Z powyższego wynika, że statut nie określa działalności polegającej na czasowym lub stałym odstępowaniu zawodników jako działalności statutowej, należy potraktować ją więc jako działalność towarzyszącą, mającą charakter komercyjny.

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są "otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe".

W opisanym stanie faktycznym, przy transferze zawodników należy uznać, że momentem uzyskania przychodu związanego z tą operacją będzie dzień otrzymania zapłaty za transfer zawodnika, który to dzień w Spółce jest jednocześnie dniem wystawienia faktury.

Wobec powyższego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, sport, transfery
Data aktualizacji: 18/12/2012 07:17:48

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej na oboje...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 12.01.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 07.02.2006r. wynika, że na podstawie aktu notarialnego nabyła P... wraz z mężem spółdzielcze prawo do lokalu na potrzeby prowadzonej przez siebie...

Czy podatnik ma obowiązek wykazywania na fakturze kwoty zapłaconej akcyzy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Pani ... prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów osobowych nabywanych w krajach Unii Europejskiej. W kraju samochody te sprzedawane są na zasadach opodatkowania marży...

Opodatkowanie podatkiem VAT i dokumentowanie wypłacanych kontrahentom premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka prawidłowo ujęła w kosztach uzyskania przychodów 2008 r. ww. faktury kosztowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowanie mediówKiedy nalezy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT?Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze?Czy wypłacone "bonusy obrotowe" podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących premie pieniężne?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.