Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Prawidłowość ustalania różnic kursowych w 2007 r. na podstawie przepisów o rachunkowości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2007 r.) uzupełnionym w dniu 14 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia różnic kursowych w 2007 r. na podstawie przepisów o rachunkowości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia różnic kursowych w 2007 r. na podstawie przepisów o rachunkowości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w 2007 r. do wyceny różnic kursowych stosuje przepisy art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości.Spółka prowadzi sprzedaż towarów m.in. do odbiorców poza granicami naszego kraju. Za wykonaną dostawę towarów otrzymuje zapłatę w walucie EURO, którą w momencie wpływu zapłaty na rachunek bankowy wycenia według kursu kupna stosowanego przez bank z którego usług Spółka korzysta z dnia dokonania wpłaty na rachunek bankowy. Powstałe w ten sposób różnice kursowe będą wynikiem różnicy pomiędzy średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego uzyskanie przychodu (wartość faktury), a kursem stosowanym przez bank z dnia otrzymania zapłaty. Uzyskane w ten sposób różnice kursowe odpowiednio zwiększają przychody lub koszty finansowe. W przypadku zapłaty zobowiązań do wyceny różnic kursowych Spółka stosuje kurs sprzedaży walut stosowany przez bank w dniu dokonania zapłaty oraz średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego poniesienie kosztu. Uzyskane w ten sposób różnice kursowe odpowiednio zwiększają przychody lub koszty finansowe. Do wyceny dwóch powyższych punktów Spółka stosuje zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości następujące kursy:- kupna lub sprzedaży walut stosowany przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji. Spółka posiada rachunek walutowy w EURO, często dokonuje przewalutowania tych środków zamieniając je na PLN stosując w tym celu transakcje zabezpieczające typu forward lub kursy negocjowane. Spółka stosuje w dniu dokonania sprzedaży waluty (kupna przez bank) kurs kupna sprzedaży stosowany przez bank (może to być również kurs negocjowany) oraz zgodnie z art. 34 ust. 4 pkt 1 - 3 ustawy o rachunkowości zasadę FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło). Jeśli zatem przewalutowanie oznacza przeliczenie walut na złotówki bez ruchu fizycznego tych walut, w wyniku czego nie powstają różnice kursowe:- Małopolski Urząd Skarbowy D II/423/84/04 z dnia 9 grudnia 2004 r.- Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu ZD/4061-262/2/06 z dnia 28 lutego 2007 r.to sprzedaż walut należy traktować jak transakcję gospodarczą w wyniku której następuje faktyczna sprzedaż walut własnych po odpowiednim kursie, co powoduje różnice kursowe zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, przy zachowaniu stosowanej zasady kolejności ich rozchodu. W ten sposób powstaną różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym.Zagadnienie 3 dotyczy transakcji zabezpieczających typu forward lub np. takich instrumentów zabezpieczających jak kursy negocjowane, oba te przykłady służą w Spółce zminimalizowaniu zbyt dużych skoków kursów walut. Wątpliwość Spółki dotyczy także zastosowania transakcji typu forward lub kursów negocjonowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2006 r.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisany powyżej sposób wyceny transakcji w walutach obcych jest prawidłowy.

Zdaniem wnioskodawcy przedstawiony powyżej sposób rozliczania transakcji walutowych jest prawidłowy zarówno jeśli chodzi o rozliczenie zapłat za faktury od odbiorców towarów, a także jeśli chodzi o dokonywanie płatności dla kontrahentów zagranicznych, gdzie odpowiednio uzyskane różnice kursowe zwiększają lub zmniejszają przychody lub koszty finansowe.Natomiast transakcje zabezpieczające służą wyłącznie zminimalizowaniu skoków kursów walut, a sprzedaż tych walut do banku wiąże się z otrzymaniem za nie złotówek. Nie zachodzi sytuacja gdzie sprzedaż waluty wiąże się z jej późniejszym odkupieniem, w celach handlowych. Dlatego Spółka uważa, że w takiej sytuacji powstają tylko różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym, które odpowiednio zwiększają lub zmniejszają przychody lub koszty finansowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: przewalutowanie, rachunek walutowy, różnice kursowe
Data aktualizacji: 29/01/2013 15:00:01

Obniżenie podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacania oraz otrzymywania premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce Poznań 60-823 ul. Słowackiego 22

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Jeżyce gminy Rokietnica, Tarnowo Podgórne powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 32101014690026262221000000 VAT 79101014690026262222000000 PIT...

Biuro rachunkowe Bytom radzi jak wybrać dobrą księgową

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i masz kłopoty z księgowością? Sam już nie dajesz rady? To najwyższy czas, by poszukać profesjonalnej księgowej. Biuro rachunkowe Bytom z pewnością pomoże ci znaleźć odpowiednią pomoc! Rachunkowość firmy to...

Zasady postępowania w przypadku refakturowania usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Termin wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania usług budowlano montażowychNIP Spółki macierzystej na fakturach dokumentujących zakupMiejsce świadczenia usług w zakresie dostępu do internetowej giełdy transportowejPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących obciążenie za usługi wynagradzane premią pieniężnąPrawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Budowa kanalizacji dla wsi B. G. i R
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.