Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2005 r. o udzielenie interpretacji jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę W 2003 roku rozpoczął Podatnik prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług - blacharsko-lakierniczych. Lokal, w którym wykonywane są usługi był własnością firmy X, z którą miał podpisaną umowę najmu powierzchni użytkowych pod warsztat i biurowych. Opłacał koszty związane z mediami, parkingiem, itp. Czynsz i inne należności regulował Podatnik zgodnie z terminem płatności wykazanym na fakturze. Z faktur tych odliczany był podatek naliczony. Od firmy X dokonywano również zakupów materiałów podstawowych do wykonywania usług oraz paliwo do samochodów służbowych. W dniu 04.05.2005 r. właściciel firmy X zmarł i firma przestała istnieć. Wygasły umowy zawarte na najem pomieszczeń i mediów. Do dnia złożenia wniosku spadkobiercy nie zdecydowali się na przejęcie spadku. Podatnik nadal użytkuje wcześniej dzierżawione pomieszczenia. Czy w opisanej sytuacji Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w miesiącu kwietniu?

Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Podatnika, posiada on prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących zarówno materiałów podstawowych, paliwa, czynszu czy mediów bez względu na fakt czy zostały zapłacone. W miesiącu , którego dotyczy zapytanie właściciel firmy X był czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto Podatnik uważa, iż śmierć właściciela firmy X nie może pozbawić go prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:ďż˝ Art. 86 ust. 1 i 2, art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Podatnika, uzasadnionej w następujący sposób.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jeśli więc otrzymał Pan faktury w miesiącu kwietniu, tj. w okresie kiedy właściciel firmy X był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług , to przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego. Również katalog czynności zawarty w art. 88 ustawy w stosunku do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie wymienia sytuacji opisanej w stanie faktycznym złożonego wniosku.

Prawidłowe jest zatem stanowisko Podatnika, iż posiada prawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych w miesiącu kwietniu.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku ( art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: podatek naliczony, prawo do odliczenia, śmierć
Data aktualizacji: 14/08/2011 23:56:41

Czy w wystawionej fakturze VAT ma prawo zastosować 7% stawkę VAT również do materiałów zuż...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania 7%...

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wystawienie faktury VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 , 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (j.t.z 2005r.: Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko Pana TP - przedstawione we wniosku z dnia...

Wymiana i archiwizowania e-faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Usługi księgowe Bydgoszcz - dlaczego warto z nich korzystać?

Prowadzenie własnej działalności pod każdym względem nie jest łatwym zadaniem. Przedsiębiorcy muszą koncentrować się na kilku elementach naraz - obsługa klientów, pozyskiwanie nowych, pilnowanie dokumentów, to tylko wierzchołek góry lodowej. Nie...

Biura rachunkowe Warszawa

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, takich jak: 1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy należy załączyć faktury do zeznania, oświadczenia (PIT-2 K) - udokumentowania poniesionych wydatków?Biegli rewidenci oceniają audyt spółki giełdowej jako podmioty wysokiego ryzykaKorekta faktur za dystrybucję energii elektrycznejPytanie dotyczy opodatkowania zakupu od kontrahenta z Irlandii usług reklamowych realizowanych przez internetPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.