Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanei dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług w zakresie prowadzenia serii treningów psychologicznych

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.01.2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 14.02.2007r.), uzupełniony pismami z dnia 19.04.2007r. i 23.04.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zastosowania stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług w zakresie prowadzenia serii treningów psychologicznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia

uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 14.02.2007r. wynika, iż Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługi i treningi psychologiczne i wystawia faktury VAT ze stawką podatku 22 %.

Wnioskodawca podpisał umowę o dzieło, polegające na przeprowadzeniu szkoleń jednodniowych, dwudniowych oraz konsultacji bezpośrednio związanych ze szkoleniem w ramach projektu XXX.

Program klasyfikowany jest jak działalność szkoleniowa pod symbolem PKWiU 80.42.

Strona zwróciła się do tut. organu podatkowego z wątpliwościami dotyczącymi zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług przy wystawieniu faktury VAT w przypadku świadczenia wyżej opisanych usług szkoleniowych.

W ocenie Podatnika może on skorzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 do załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiając faktury VAT z zaznaczeniem w odpowiedniej rubryce, że suma jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych pozycja nr 7 załącznika nr 4 do ustawy wymienia się usługi w zakresie edukacji. Zwolnienie to obejmuje wszystkie usługi edukacyjne, także usługi szkolnictwa dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, które nie kończą się uzyskaniem świadectwa honorowanego przez urzędy państwowe.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz opisany we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, iż świadczenie usług szkoleniowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 80.42 jako kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, działalność gospodarcza, faktura VAT, prowadzenie działalności gospodarczej, stawki podatku, szkolenie, świadczenie usług, umowa o dzieło, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 15/01/2013 21:00:01

Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach doku...

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...

Wystawianie faktur zaliczkowych online

Faktura zaliczkowa wystawiana jest przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, z którego tytułu sprzedawca otrzymał zaliczkę. Jak zatem poprawnie wystawić taki dokument, by nie naruszał prawa? Faktura zaliczkowa - kiedy jest wystawiana? Faktura...

Czy możliwe jest wystawienie faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną w...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 03.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.07.2005 r., nr DP3 443-29 05 AK 53274, w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej...

Udokumentowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odlicze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania faktury dokumentującej wynagrodzenie dla syndyka reprezentującego masę...

Działając na podstawie przepisów: art.14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik ma prawo do do odliczenia 60% nie więcej niż 6 000 zł podatku VAT z faktury wykupu samochodu z leasingu ?Przeliczanie na złote kwot wykazanych na fakturach VAT - zaliczkowej i końcowejDotyczy sposobu zapłaty należności wynikającej z faktury wystawionej przez podatnika VAT nieprowadzącego zarejestrowanej działalności gospodarczejDotyczy wniesienia aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnejPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.