Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dokumentowania fakturami VAT przychodów z tytułu udziału w realizacji projektu naukowo - badawczego

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.03.2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 15.03.2007r.), uzupełniony pismem z dnia 19.04.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej dokumentowania fakturami VAT przychodów z tytułu udziału w realizacji projektu naukowo - badawczego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia

uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca bierze udział w realizacji projektu naukowo-badawczego finansowanego przez Komisję Europejską, na podstawie umowy pomiędzy Komisją Europejską a firmą konsultingową YX Ltd. (kierujący projektem), która reprezentuje konsorcjum złożone z 15 niezależnych osób prawnych, w tym firmę XX reprezentowaną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca na podstawie tej umowy wykonuje określoną część projektu naukowo-badawczego dotyczącą Polski, zachowuje wszystkie prawa intelektualne i materialne do opracowanych przez siebie wyników, które mogą zostać wykorzystane do dalszych badań, jak również mogą być upowszechnione. Umowa zawarta z Komisją Europejską o realizację projektu informuje o źródłach finansowania projektu, którymi są: bezzwrotne wsparcie finansowe udzielone na zasadach zaliczkowania oraz refundacja i środki własne wykonawców.

W treści złożonego wniosku Wnioskodawca zaznacza, iż zapisy umowy zawartej pomiędzy Komisją Europejską a kierującym projektem, reprezentującym Konsorcjum o realizację projektu badawczego wskazują, iż kierujący projektem nie umawia się o świadczenie usług związanych z realizacją projektu, lecz umawia się o wykonanie określonej części projektu, której rezultaty będą własnością wykonawcy.

Podatnik zwraca się z pytaniem czy przychody z tytułu udziału w realizacji projektu naukowo-badawczego finansowanego przez Komisję Europejską z funduszy VI Programu Ramowego na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Upowszechniania UE (usługi o symbolu PKWiU 73.10) podlegają dokumentowaniu fakturami VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku prac naukowo - badawczych nie mają zastosowania przepisy dotyczące wystawiania faktur.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - zgodnie z art.8 ust.1 w/w ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również;przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.W świetle powyższego przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada zatem istnienie podmiotu będącego odbiorcą świadczenia zaś w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

Rozstrzygnięcie, czy czynności związane z prowadzaniem badań naukowych, prac rozwojowych, projektów badawczo-naukowych itp. stanowią świadczenie usług w rozumieniu w/w przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może być dokonane na podstawie analizy umowy dotyczącej konkretnego stanu faktycznego.

Jeśli z zawartej umowy na wykonanie usług naukowo - badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca występuje jako podmiot współuczestniczący w realizacji projektu naukowo - badawczego zamówionego i finansowanego przez Komisję Europejską. Ponadto, wszystkie prawa intelektualne i materialne do opracowanych wyników stanowią własność Strony.

Powyższa informacja znajduje potwierdzenie w przedłożonym przez Wnioskodawcę Aneksie do Kontraktu, w którym w części C Prawa Własności Intelektualnej zawarto: Wiedza jest własnością kontrahenta przeprowadzającego prace prowadzące do uzyskania tej wiedzy.

W związku z powyższym otrzymane przez Wnioskodawcę, za pośrednictwem kierującego projektem środki finansowe są wykorzystywane do realizacji prac naukowo - badawczych i nie występuje odbiorca tych prac, tzn. Strona nie wykonuje żadnych świadczeń w zakresie tych prac na rzecz innych podmiotów, stąd też nie występuje świadczenie w/w usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z faktem, iż usługi naukowo - badawcze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT, tj. art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, usługi naukowo-badawcze, współuczestnictwo, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 20/10/2013 12:00:01

Czy dowodem dokumentującym wydatki na studia winna być faktura VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 28.11.2005r. w sprawie dokumentowania kosztów z tytułu...

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie określenia konsekwencji w zakresie p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

PIT - w zakresie prawidłowości zakwalifikowania faktur wystawianych za opłaty eksploatacyj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT za zakup paliwa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Pruszcz Gdański 83-000 ul. Łukasiewicza 2

Zasięg terytorialny miasta Pruszcz Gdański gminy Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie powiaty gdański województwo pomorskie Konta bankowe CIT 66101011400200822221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Gryfice 72-300 ul. Niepodległości 54AJakie istnieją formy potwierdzenia faktur korygujących?Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wpłat oraz fakturowaniaKwestia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz sposobu dokumentowania sprzedażyDotyczy refakturowania usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.