Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2007r. (data wpływu do tut. organu 16.04.2007r.), uzupełniony pismem z dnia 21.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wystawiania faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia

uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnotą mieszkaniową, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa AA sąsiaduje ze wspólnotą mieszkaniową BB, która nie ma własnego przyłącza do sieci wodno - kanalizacyjnej. Powyższa wspólnota korzysta z węzła wodno - kanalizacyjnego należącego do Wnioskodawcy. Strona informuje, iż technicznie nie jest możliwe rozłączenie i podłączenie dwóch budynków do sieci wodno - kanalizacyjnej.

Wspólnoty rozliczają się pomiędzy sobą na podstawie umowy porozumienia określającego podział kosztów wynikających z faktur VAT wystawianych przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne w okresie miesięcznym. Po otrzymaniu przez Stronę faktury VAT dokonywany jest podział kosztów wody i ścieków w proporcji zgodnej z porozumieniem, następnie wspólnota BB zwraca koszty dostawy wody i ścieków.

Strona stoi na stanowisku, iż powyższe działanie nie jest sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie jest zobowiązana do wystawiania faktur .

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Ustawodawca w w/w artykule definiującym podatnika podkreślił, że podatnikiem jest (między innymi) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Uwzględniając powyższe przepisy, odsprzedaż wody i odprowadzanie ścieków dla Wspólnoty Mieszkaniowej BB należy traktować jako dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wykonując w/w czynności może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 10.000, 00 euro (art. 113 ust. 5 w/w ustawy).

Z przedstawionych powyżej przepisów podatkowych i ze stanu faktycznego zawartego we wniosku z dnia 26.03.2007r. wynika, iż Wnioskodawca udostępniając przyłącze do sieci wodno - kanalizacyjnej sąsiadującej wspólnocie mieszkaniowej staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura VAT, fakturowanie, podatek od towarów i usług, udział w kosztach, wspólnota mieszkaniowa, wystawienie faktury, zwrot kosztów
Data aktualizacji: 15/10/2013 12:00:01

Czy przyznane Spółce premie pieniężne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie podmioty gospodarcze muszą prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość Stargard Szczeciński obowiązuje tylko niektóre podmioty gospodarcze, nie wszystkie są zobowiązane do tego, by podejmować pełną sprawozdawczość wobec urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Skarbowych. Do prowadzenia pełnej...

Czy do faktury otrzymanej od kontrahenta unijnego wystawia się fakturę wewnątrzwspólnotową...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 01.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w...

Czy za datę poniesienia wydatku należy uznać datę otrzymania faktury, czy datę zapłaty za...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione w złożonym wniosku o...

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT - RR?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2004 r. (wpływ 18.06.2004 r.) w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zasadność wystawienia Dzierżawcy faktury VAT na podatek od nieruchomości z zastosowaniem 22% stawki VATWątpliwości Podatnika dotyczą możliwości stosowania nowego sposobu wystawiania i dostarczania klientom oryginałów faktur VATPrawidłowość wystawienia faktury zaliczkowej na materiały budowlane wchodzące w skład usługi budowlanej w budownictwie mieszkaniowymJakie warunki muszą być spełnione aby wystawić fakturę VAT marża w przypadku sprzedaży samochodów ciężarowych i przyczep kempingowych ?Rozliczenie faktur VAT niedokumentujących rzeczywistych transakcji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.