Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie Spółki dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie alkoholu przeznaczonego na poczęstunek i upominki dla kontrahentów

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 20.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 20.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w zakresie przepisów o podatku od towarów i usług, w części dotyczącej wydatków na zakup alkoholu przeznaczonego na poczęstunek i upominki dla kontrahentów

uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Według opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Spółka dokonuje zakupu alkoholu z przeznaczeniem do celów reprezentacyjnych (poczęstunki w czasie spotkań z kontrahentami oraz upominki). Spółka uważa, że powinna wystawić fakturę wewnętrzną z tytułu przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy, a podatek naliczony podlega odliczeniu na zasadach ogólnych. Naczelnik tutejszego Urzędu udzielając w przedmiotowej sprawie interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, postanowieniem z dnia 28.07.2005 nr 1472/ROP1/423-159-182/05/AW, poinformował Stronę o braku możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na treść art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Ustosunkowując się do stanowiska Strony w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że zgodnie z dyspozycją art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym /./.

Natomiast wg art. 7 ust 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników /./; wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz treść udzielonej wcześniej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że Spółce nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu alkoholu, jak również Spółka nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych i wykazywania podatku należnego z tytułu przekazania lub zużycia alkoholu.
Słowa kluczowe: alkohol, faktura wewnętrzna, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 25/01/2013 15:00:01

Czy wskazany sposób uwzględniania opustu przyznanego dla całego dokumentu jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób postępowania z otrzymanymi fakturami w tym z fakturami anulowanymi

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 23.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Wpływ sposobu fakturowania sprzedaży wyrobów akcyzowych na ewidencję wyrobów akcyzowych ob...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka pyta czy przedstawione przez nią stanowisko w zakresie refakturowania kosztów marke...

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie przepisu art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z...

Urząd Skarbowy Głogów 67-200 ul. Mickiewicza 53

Zasięg terytorialny miasta Głogów gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz powiaty głogowski, górowski ) województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 09101016740006352221000000 VAT 56101016740006352222000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Opole Lubelskie 24-300 ul. Piłsudskiego 12VAT - w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złoteOkreślenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 45.21.41-00.20Czy nieodpłatne nabycie próbek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy planowana przez Spółkę metoda księgowania kosztów zgodna jest z ustawą o rachunkowości oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.