Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Spółka zwraca się o udzielenie odpowiedzi, w którym miesiącu można odliczyć podatek VAT od faktury dokumentującej zakup znaku towarowego

Stan faktyczny: Spółce na podstawie umowy zawartej z marcu 2000 r. udzielono prawa do używania znaku towarowego do końca 2004 r. z możliwością przedłużenia czasu używania na okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2009 r. lub wykorzystania opcji pierwszeństwa w zakupie znaku towarowego. W związku z tym Spółka otrzymała w grudniu 2004 r. fakturę dokumentującej zakup znaku towarowego.Stanowisko podatnika: Zdaniem Spółki podatek VAT z faktury wystawionej na zakup znaku towarowego odliczany jest na zasadach ogólnych w momencie otrzymania faktury, czyli w grudniu 2004 r.Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Terminy określające skorzystanie z powyższego prawa zostały przez ustawodawcę wymienione w ust. 10 ww. artykułu ustawy. W świetle tego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;3) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności;4) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;5.w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.Jeśli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w powyżej, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy, zgodnie z ust. 11 art. 86 ustawy.Zatem skoro Spółka otrzymała w grudniu 2004 r. fakturę na zakup znaku towarowego, to przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym Podatnik otrzymał fakturę.Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy prawa i przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wyszczególniony w otrzymanej w grudniu 2004 r. fakturze na zakup znaku towarowego, przysługuje Podatnikowi w grudniu 2004 r, ponieważ jest to miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia, termin, znak towarowy
Data aktualizacji: 26/12/2012 06:00:01

Dot. zasad wystawiania faktur korygujących VAT

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 w związku z art. 233 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażaleniaz dnia 9 maja 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w...

Czy fakturę powinnam wystawić w momencie wydania towaru agentowi, czy też w momencie rozli...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany: postanowił uznać stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z...

Prawo do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymane faktury za usługi cateringowe, a nie gastronomiczne stanowią podstawę do odl...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2006 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2006 r.) o udzielenie...

Czy udzielone bonifikaty obniżają obrót w świetle art. 29 ust. 4 ustawy o VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VATPrawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Budowa kanalizacji dla wsi B. G. i ROpodatkowanie premii wypłacanych otrzymanych kontrahentaCzy podlega opodatkowaniu bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego?Możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur związanych z planowaną inwestycją tj. budową dróg
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.