Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Spółka zwraca się o udzielenie odpowiedzi, w którym miesiącu można odliczyć podatek VAT od faktury dokumentującej zakup znaku towarowego

Stan faktyczny: Spółce na podstawie umowy zawartej z marcu 2000 r. udzielono prawa do używania znaku towarowego do końca 2004 r. z możliwością przedłużenia czasu używania na okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2009 r. lub wykorzystania opcji pierwszeństwa w zakupie znaku towarowego. W związku z tym Spółka otrzymała w grudniu 2004 r. fakturę dokumentującej zakup znaku towarowego.Stanowisko podatnika: Zdaniem Spółki podatek VAT z faktury wystawionej na zakup znaku towarowego odliczany jest na zasadach ogólnych w momencie otrzymania faktury, czyli w grudniu 2004 r.Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Terminy określające skorzystanie z powyższego prawa zostały przez ustawodawcę wymienione w ust. 10 ww. artykułu ustawy. W świetle tego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;3) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności;4) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;5.w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.Jeśli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w powyżej, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy, zgodnie z ust. 11 art. 86 ustawy.Zatem skoro Spółka otrzymała w grudniu 2004 r. fakturę na zakup znaku towarowego, to przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym Podatnik otrzymał fakturę.Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy prawa i przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wyszczególniony w otrzymanej w grudniu 2004 r. fakturze na zakup znaku towarowego, przysługuje Podatnikowi w grudniu 2004 r, ponieważ jest to miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia, termin, znak towarowy
Data aktualizacji: 26/12/2012 06:00:01

Czy wpłaty dotyczące opłat za internet dokumentowane wyciągami z banku będą stanowiły pods...

Na podstawie art. 14a, 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione...

Stawka na usługi utrzymywania rezerw służby zdrowia

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Strony dotyczące podatku od towarów i...

Odloczenie podatku naliczonego z tytułu usług pogwarancyjnych celu ich dalzego refakturowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy import usług opodatkowany stawką zw powinien być wykazywany w deklaracji VAT - 7 po st...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku...

Zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług, przy opodatkowaniu usług komunik...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?W jakiej wysokości stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usług przez kafejkę internetową?Czy właściciel wynajmując kwatery prywatne do kosztów uzyskania przychodów może ujmować faktury etyliny?Czy zapłacona wstępna opłata leasingowa, jest jednorazowym kosztem uzyskania przychodu?Czy podatnik postępuje prawidłowo wystawiając fakturę z 22% podatkiem VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.