Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Sposób dokumentowania występów orkiestry, chóru i scholi przez podatnika zwolnionego z podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia Artystycznego przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007r. (data wpływu 13 sierpnia 2007r.) uzupełnione pismem z dnia 5 listopada 2007r. (data wpływu 8 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie dokumentowania występów orkiestry, chóru i scholi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie dokumentowania występów orkiestry, chóru i scholi. Wniosek ten uzupełniono pismem z dnia 5 listopada 2007r. (data wpływu 8 listopada 2007r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Stowarzyszenie Artystyczne posiada osobowość prawną. W ramach Stowarzyszenia działa orkiestra, chór i schola. Swoją działalność Stowarzyszenie utrzymuje ze składek członkowskich, dotacji i darowizn. Dochody przeznaczane są w całości na cele statutowe. Obecnie zespoły działające w ramach Stowarzyszenia zamierzają występować na rzecz różnych zakładów pracy i instytucji, które zamierzają za te występy zapłacić. Przychody za ewentualne występy byłyby przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

Z uwagi na fakt, że złożony wniosek zawierał braki (m.in. w zakresie opisu zdarzenia przyszłego, podpisu osoby uprawnionej, nazwy i adresu Wnioskodawcy), pismem z dnia 25 października 2007r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, co nastąpiło pismem z dnia 5 listopada 2007r. (data wpływu 8 listopada 2007r.).

W uzupełnieniu wskazano m.in., że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie tego podatku. Podano również symbol PKWiU, do którego Wnioskodawca zaklasyfikował wykonywaną działalność, mianowicie 92.31.2 - usługi rozrywkowe pozostałe w zakresie wykonawstwa artystycznego.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może wystawiać rachunki za występy chóru, orkiestry i scholi.

Zdaniem Wnioskodawcy może on wystawiać rachunki za ww. występy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, sprost. Dz. U. Nr 102, poz. 860), faktury VAT wystawiają podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą, na żądanie nabywcy, wystawia rachunek dokumentujący dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Takimi odrębnymi przepisami są wskazane wyżej: art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, z których wynika, że tylko podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny dokumentuje dokonaną sprzedaż towarów lub wykonanie usług wystawiając fakturę VAT. Natomiast podatnik nie posiadający statusu podatnika VAT czynnego dokumentuje wykonane czynności rachunkiem.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem, w myśl przywołanych wyżej przepisów, nie ma możliwości wystawienia faktury VAT, może natomiast udokumentować wykonanie usług poprzez wystawienie rachunku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Nadmienia się, iż pozostałe kwestie poruszone we wniosku będą przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, podatnik zwolniony, rachunki
Data aktualizacji: 11/01/2013 06:00:01

Możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymana od kontrahenta kwota pieniężna w stałej wysokości 2% obrotu za dany miesiąc powi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakiej dacie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, stratę na sprzedaży wierzy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawienie faktury bez podatku VAT jest prawidłowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2006r. (data wpływu 13.06.2006r.), uzupełnionym pismem z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług związanych z cyklem szkoleń dla pracownika (na tle przepisów obowiązujących w 2010rCzy fakturując kwoty czynszu w sposób wyżej opisany postępuje właściwie, tj. czy usługa ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?Czy do podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wlicza się koszty delegacji pracowniczych?Czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić fakturę VAT przy przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności?Biuro rachunkowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.