Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2007r. (uzupełniony pismem w dniu 09.05.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia:

uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 20.02.2007r., wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność usług transportowych i spedycyjnych na terenie kraju, Unii Europejskiej, jak i poza Unią. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, faktury wystawia w walucie obcej i przelicza po kursie średnim NBP. Data wykonania usług i daty wystawienia faktur są różne, a moment od wykonania usługi do wystawienia faktury jest różnicą kilku dni.

Strona zwraca się z pytaniem czy faktury wystawiane w walutach obcych mają być wystawiane zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług? W ocenie Wnioskodawcy faktury wystawiane w walutach obcych powinny być wystawiane zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach w walucie obcej określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970). Zgodnie z § 37 wyżej powołanego rozporządzenia, od 01.05.2004r. kwoty wyrażone w walutach obcych wykazane na fakturze przelicza się na złote według bieżącego kursu średniego waluty obcej wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura została wystawiona w terminie, w którym podatnik był do tego obowiązany. Jeżeli natomiast na dzień wystawienia faktury bieżący średni kurs waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony przez NBP, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. W sytuacji, gdy faktura nie jest wystawiona w obowiązującym terminie, kwoty wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć na złote według wyliczonego i ogłoszonego bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura, prowadzenie działalności gospodarczej, przeliczanie, terytorium unii europejskiej wspólnoty europejskiej, usługi transportowe, waluta obca
Data aktualizacji: 04/01/2011 20:16:16

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz prawidłowość fakturowania usług transportu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy umieszczenia słów ORYGIN...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 06 października 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 10 października 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004...

Czy możliwe jest dokonanie korekty w ewidencji przychodów i pomniejszenie należnego podatk...

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w 2002 roku wykonał Pan usługę remontowo - budowlaną na rzecz P. X za którą w dniu 28.11.2002 roku wystawił Pan fakturę VAT nr na kwotę netto 18 918, 75 zł. Przychód wynikający z tej faktury zaewidencjonował...

Księgowość Gdańsk

Nie wiesz jak obliczyć dochód i ustalić wysokośc straty w podatku CIT? Skozystaj z biur rachunkowych w Gdańsku. Księgowośc Gdański Cię nie zawiedzie. Pamietaj, że stratą jest ujemna różnica pomiędzy sumą przychodów a kosztami ich uzyskania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Posługiwanie się przez odział podmiotu zagranicznego nazwą skróconąOpodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnejVAT w zakresie sposobu udokumentowania sprzedaży towarów na pokładzie samolotuJakie są skutki podatkowe zawieranych przez Spółkę umów faktoringowych i kontraktów Forward?Spółka złożyła zapytanie, czy dokonuje prawidłowej wyceny transakcji zagranicznych oraz operacji na rachunku walutowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.