Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Traktowanie odsprzedaży (refakturowania) mediów w podatku dochodowym od osób prawnych

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych na własny rachunek. Oprócz czynszu i opłaty eksploatacyjnej Spółka fakturuje również niektóre media, takie jak: energia elektryczna, energia cieplna, telefony itp. Spółka nie jest bezpośrednim dostawca mediów, a jedynie refakturuje koszty eksploatacji na najemców (dzierżawców). Podstawą do refakturowania pow. mediów są faktury wystawione przez bezpośrednich dostawców oraz umowy najmu zawarte z najemcami. Zdaniem podatnika, refakturowanie mediów (odsprzedaż mediów) należy traktować nie jako dostawę mediów lecz jako świadczenie (sprzedaż) usług.

Obowiązujący od dnia 01.01.2004r przepis art. 12 ust.3d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) znajduje zastosowanie do przedsiębiorców, którzy dokonują rozliczeń z tytułu:1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,2) świadczenia usług telekomunikacyjnych , radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłaconych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych,3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów.

Spółka nie wykonuje w/w usług a jedynie z nich korzysta z racji posiadanych nieruchomości, które z kolei wynajmuje na podstawie zawartej umowy. Artykuł 12 ust. 3d ustawy nie ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ dotyczy podatników, którzy świadczą wymienione w tym przepisie usługi, natomiast Spółka nie jest bezpośrednim dostawcą, a jedynie obciąża najemców (dzierżawców)kosztami, które sama ponosi. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu potwierdza stanowisko Spółki.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
Słowa kluczowe: media, refakturowanie
Data aktualizacji: 16/09/2011 22:23:43

Opodatkowanie usług polegających na wynajmie sal kinowych, teatralnych amfiteatrów oraz pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu zwrotu towaru dopiero po otr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podwykonawca może wystawiać za wykonane prace stoczniowe fakturę VAT z zastosowaniem s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia re...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premia pieniężna jako rabat - dokumentowanie zbiorczą fakturą korygującą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przedstawionym stanie faktycznym sposób wystawiania faktur przyjęty przez Spółkę jest prawidłowy?Jaką stawką podatku VAT opodatkować koszty przesyłki pocztowej w przypadku sprzedaży prowadzonej przez dom sprzedaży wysyłkowej (poprzez internetOpodatkowanie usług marketingowych oraz prawa do odliczenia z faktury dokumentującej takie usługiOdliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z wystawionych not rabatowychCzy zwrot kosztów poniesionych w zwiazku z udziałem w targach wystawienniczych podlega opodatkowaniu VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.