Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ulga na Internet

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia (data wpływu do tut. Biura - 06 maja 2010r.), uzupełnionym w dniu 07 czerwca 2010r., o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 maja 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 07 czerwca 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od miesiąca lutego 2010r. jest abonentem pakietu telewizyjno - internetowego. Urządzenie powyższe jest zainstalowane w mieszkaniu, w którym wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały. Wnioskodawca wskazał, iż otrzymywane za świadczone usługi faktury VAT wystawiane są na wnioskodawcę imiennie i przesyłane na adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obejmują one ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet. Wnioskodawca pragnie skorzystać z możliwości odliczenia od podatku kosztów użytkowanego Internetu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle wyżej opisanych faktów odliczenia od podatku kosztów użytkowanego Internetu są możliwe.

Zdaniem wnioskodawcy czytelność i przejrzystość faktur za usługi telewizyjno-internetowe pozwalają bez trudu określić koszty abonamentu za Internet, a tym samym umożliwiają skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu użytkowania Internetu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z przepisu art. 26 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy wynika, iż wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż skorzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:wydatki muszą być poniesione przez podatnika, wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT (wystawioną na imię i nazwisko podatnika i jego adres zamieszkania - jako nabywcy usługi).Jeżeli zatem wnioskodawca posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno - internetowego faktury VAT, które wystawiane są na wnioskodawcę imiennie, przesyłane na adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy i obejmują one ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w ww. art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, internet, ulga podatkowa
Data aktualizacji: 28/01/2013 12:00:01

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem prawidłowości fakturowania sprzedaży okien wraz z wy...

Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi - uzyskaną przez Wnioskodawcę w dniu 19.01.2005 r. - usługi związane z instalacją (montażem) wytwarzanych przez producenta wyrobów dla budownictwa i prefabrykowanych budynków z tworzyw...

Kiedy należy rozliczać faktury korygujące i jaki przyjąć kurs wymiany?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura VAT wystawiona w dniu 15.02.2005r. za usługi wykonane za okres od 01.05.2004r...

W dniu 03 marca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu wpłynął wniosek o udzielenie intepretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości...

W której pozycji części C deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) należy wykazać...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 28.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury w 2007r. ?Urząd Skarbowy Rypin 87-500 ul. Warszawska 67Dokumentowanie otrzymanych od kontrahenta premii pieniężnychDotyczy ujecia w księgach rachunkowych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących wysyłki listów poleconychOpodatkowanie przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.