Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

VAT w zakresie rozliczania faktur

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009r. (data wpływu 06 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 06 kwietnia 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jesteśmy szkołą podległą jednostce samorządowej, nie prowadzimy działalności gospodarczej. W ramach dochodów własnych prowadzimy stołówkę szkolną dla naszych uczniów i w okresie wolnym od zajęć szkolnych wynajmujemy salę gimnastyczną na zajęcia sportowe. W związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych jesteśmy zarejestrowani jako czynny podatnik podatku VAT. Podatek VAT od uzyskanego przychodu przekazujemy w całości do budżetu państwa nie pomniejszając o podatek naliczony. W 2008 roku realizowaliśmy inwestycję w postaci zakupu i instalacji platformy do transportu osób (uczniów) niepełnosprawnych. Do w/w inwestycji otrzymaliśmy dofinansoawanie z PFRON w ramach - Programu wyrównywania różnic między regionami. Faktury rozliczaliśmy w kwotach brutto bez pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy nasze stanowisko w rozliczaniu faktur w wartościach brutto jest prawidłowe ...

Zdaniem wnioskodawcy: szkoła jako jednostka realizująca zadania statutowe które są wyłączone z czynności opodatkowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i zgodnie z art. 86 ust. 1 obniżenie podatku nie przysługuje. Zatem rozliczając inwestycję w wartościach faktur brutto jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Wnioskodawca realizuje inwestycję w postaci zakupu i instalacji platformy do transportu osób (uczniów) niepełnosprawnych w ramach - Programu wyrównywania różnic między regionami. Szkoła jako jednostka realizująca zadania statutowe świadczy usługi, które są zwolnione z czynności opodatkowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 poz. 7 załącznika nr 4 do ww. ustawy i zgodnie z art. 86 ust. 1 obniżenie podatku nie przysługuje.

Wnioskodawca błędnie wskazał we własnym stanowisku, iż szkoła jako jednostka realizująca zadania statutowe świadczy usługi które są zwolnione z czynności opodatkowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4, tymczasem usługi edukacyjne są zwolnione z czynności opodatkowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 poz. 7 załącznika nr 4 do ww. ustawy

Reasumując: Wnioskodawca postępuje słusznie rozliczając faktury w kwotach brutto bez pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji kiedy wydatek nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: edukacja, ewidencja, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 23/05/2012 17:18:06

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy sfinansowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonane usługi dora...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć cały VAT za bankowóz?

Niedawno głośna była sprawa pewnego przedsiębiorcy, który wystąpił na drogę sądową przeciwko Izbie Skarbowej, która odmówiła mu prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od rat leasingowych za bankowóz. To sprawa o tyle ważna, że bankowozy marek...

Prawo do odliczenia przez spółkę cywilną podatku z faktury dokumentującej zakup nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących budowy krytej pływalni

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W którym momencie powstanie przychód w przypadku wystawienia faktury VAT z datą sprzedaży będącą datą załadunku towarówCzy w przypadku, gdy otrzymana przedpłata obejmuje 100% wartości towaru, wystarczy wystawienie tylko faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty?Termin wystawienia korekty faktury VATKryzys na rynku spowodował obniżenie cen za audyt finansowyUrząd Skarbowy Człuchów 77-300 ul. Jerzego z Dąbrowy 5 E
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.