Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego?

Działając na podstawie art.14a § l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem podatnika z dnia 07.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx wyjaśnia:

Podatnik jest rolnikiem rozliczającym się z podatku VAT na zasadach ogólnych. Pytanie dotyczy sposobu rozliczania podatku naliczonego z faktur za energię elektryczną w sytuacji, gdy jest jeden licznik do pomiaru zużycia energii zarówno w gospodarstwie rolnym jak i w domu.

Zgodnie z art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, m.in. z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. l pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jeżeli więc poniesione wydatki na zużycie energii elektrycznej zostały udokumentowane jedną fakturą VAT i dotyczą w części prowadzonej przez podatnika działalności (i w tej części mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów), a w części służyły jego prywatnym celom, to w ewidencji zakupów i w deklaracji należy ująć tylko tę część podatku naliczonego, która dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej (tylko ta część może pomniejszać podatek należny). W tym celu podatnik zobowiązany jest ustalić stosowną proporcję, według której rozliczy otrzymaną fakturę VAT.

Po stronie podatnika leży obowiązek ustalenia i zastosowania proporcji, gdyż to podatnik wie w jakiej części energia elektryczna jest wykorzystana dla celów prowadzonej działalności, a w jakiej dla celów prywatnych.
Słowa kluczowe: budynek gospodarczy, budynek mieszkalny, energia elektryczna, licznik, obniżenie podatku należnego
Data aktualizacji: 25/12/2012 18:00:02

Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż następuje...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawionew złożonym...

CIT - w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenia miejsca świadczenia usług tłumaczeń

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury VAT zawierającej pomy...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2006 roku w sprawie...

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup urządzenia do odśnieża...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U.Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza , że stanowisko Pani X - przedstawione we wniosku z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w zakresie naliczonego podatku VAT z 7% na 22%?Czy Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących infrastruktury zewnętrznej?Prawidłowość wystawienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych e-mailem (w formacie PDFOpodatkowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wypłacane premie pieniężneUrząd Skarbowy Rybnik 44-200 ul. plac Armii Krajowej 3
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.