Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych "Allegro"?

Podatnik w dniu 20.05.2005 r., składając powyższy wniosek zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych Allegro.

Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem administracyjnym, a także przedstawienia wyczerpującego stanowiska w sprawie, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w piśmie z dnia 31.05.2005 r. wezwał do usunięcia braków w ciągu 7 dni.

W dniu 07.06.2005 r. (data wpływu) podatnik uzupełnił powyższy wniosek.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń marketingowych. W podatku dochodowym rozlicza się na zasadach ogólnych, prowadząc książkę przychodów i rozchodów, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Od września 2004 r. podatnik rozpoczął sprzedaż przedmiotów na portalu internetowym aukcyjnym Allegro. Za każdy wystawiony, jak również za każdy sprzedany przedmiot przez Allegro jest pobierana prowizja. Sprzedawane przedmioty dotyczą m.in.: spinek do koszul (z metali nie szlachetnych), broszek, kufli, porcelany, przedmiotów z metali (cyna, mosiądz), nart, drukarki (na części), podgrzewacza do butelek i pochodzą z majątku wspólnego podatnika i jego żony.

Przedmioty te nabywane są przez osoby fizyczne (na zasadzie licytacji). Zapłata za zakupiony towar następuje na konto bankowe podatnika, natomiast zakupiony towar jest wysyłany pocztą. Przedmioty te były kupowane przez podatnika na własny użytek kilka lub kilkanaście lat temu.

W uzupełnieniu pisma w sprawie udzielenia interpretacji z dnia 07.06.2005 r. podatnik przedstawił swoje stanowisko, że sprzedaż w/w przedmiotów jest zwolniona od podatku VAT.

Natomiast Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż stanowisko to jest nieprawidłowe, ponieważ sprzedaż opisanych przedmiotów, będących osobistą własnością podatnika i jego żony, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, których ilość i rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z treści złożonego pisma wynika, iż sprzedawane przedmioty zostały przez podatnika zakupione kilka lub kilkanaście lat temu, do własnego użytku. Sprzedaż w/w towarów, które pochodzą z majątku prywatnego i nie są przedmiotem działalności gospodarczej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast w przypadku zakupu towarów w celach handlowych (tj. w celu dalszej odsprzedaży), czynność ta zostanie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast art. 15 ust. 2 w/w ustawy o VAT mówi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że w w/w przypadku, dostawa towarów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Słowa kluczowe: aukcja, czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, rzeczy osobiste, towar używany
Data aktualizacji: 26/12/2012 18:00:02

Czy prawidłowym jest dokumentowanie notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WNT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na usługi wewn...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 02 października 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.10.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz...

Faktura VAT

Od 1 stycznia 2013 roku nazwa Faktura VAT nie musi występować na fakturze, zamiast nazwy Faktura VAT można stosować nazwę Faktura...

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych?

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 29 ust. 1, art. 119 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu pobierania opłat za wieczyste użytkowanie gruntuUrząd Skarbowy Pabianice 95-200 ul. Zamkowa 26Dopuszczalność wystawiania faktur przez podmiot trzeci (Usługodawcę)Czy podatnik ma obowiązek umieszczania symboli PKWiU w fakturach wystawionych po 1.05.2004 r., dotyczących dostaw towarów opodatkowanych stawką 22%?Czy pieniądze wpłacane do spółki przez jej Prezesa (wspólnika) z własnych środków na pokrycie faktur należy potraktować jako umowy pożyczki?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.