Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

W jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych "Allegro"?

Podatnik w dniu 20.05.2005 r., składając powyższy wniosek zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych Allegro.

Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem administracyjnym, a także przedstawienia wyczerpującego stanowiska w sprawie, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w piśmie z dnia 31.05.2005 r. wezwał do usunięcia braków w ciągu 7 dni.

W dniu 07.06.2005 r. (data wpływu) podatnik uzupełnił powyższy wniosek.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń marketingowych. W podatku dochodowym rozlicza się na zasadach ogólnych, prowadząc książkę przychodów i rozchodów, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Od września 2004 r. podatnik rozpoczął sprzedaż przedmiotów na portalu internetowym aukcyjnym Allegro. Za każdy wystawiony, jak również za każdy sprzedany przedmiot przez Allegro jest pobierana prowizja. Sprzedawane przedmioty dotyczą m.in.: spinek do koszul (z metali nie szlachetnych), broszek, kufli, porcelany, przedmiotów z metali (cyna, mosiądz), nart, drukarki (na części), podgrzewacza do butelek i pochodzą z majątku wspólnego podatnika i jego żony.

Przedmioty te nabywane są przez osoby fizyczne (na zasadzie licytacji). Zapłata za zakupiony towar następuje na konto bankowe podatnika, natomiast zakupiony towar jest wysyłany pocztą. Przedmioty te były kupowane przez podatnika na własny użytek kilka lub kilkanaście lat temu.

W uzupełnieniu pisma w sprawie udzielenia interpretacji z dnia 07.06.2005 r. podatnik przedstawił swoje stanowisko, że sprzedaż w/w przedmiotów jest zwolniona od podatku VAT.

Natomiast Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż stanowisko to jest nieprawidłowe, ponieważ sprzedaż opisanych przedmiotów, będących osobistą własnością podatnika i jego żony, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, których ilość i rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z treści złożonego pisma wynika, iż sprzedawane przedmioty zostały przez podatnika zakupione kilka lub kilkanaście lat temu, do własnego użytku. Sprzedaż w/w towarów, które pochodzą z majątku prywatnego i nie są przedmiotem działalności gospodarczej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast w przypadku zakupu towarów w celach handlowych (tj. w celu dalszej odsprzedaży), czynność ta zostanie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast art. 15 ust. 2 w/w ustawy o VAT mówi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że w w/w przypadku, dostawa towarów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Słowa kluczowe: aukcja, czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, rzeczy osobiste, towar używany
Data aktualizacji: 26/12/2012 18:00:02

Możliwość ujęcia w ewidencji zakupów VAT podatku naliczonego w mniejszej wysokości niż z f...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia...

Urząd Skarbowy Międzychód 64-400 ul. Piłsudskiego 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków powiaty międzychodzki województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 61101014690048802221000000 VAT 11101014690048802222000000 PIT 58101014690048802223000000 budżetowe...

Czy przy ustaleniu limitu przychodu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych nale...

Na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z...

Dotyczy sposobu rozliczenia korekty cen produktów (korekta przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Art. 226 dyrektywy Rady 2006/112/WE nie nakazuje określenia w fakturze kwoty należności og...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy kwestii wystawienia faktury VAT czy noty księgowej za wykonaną usługę naprawy samochodówJaki dowód stanowi podstawę do odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci internet?W którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić podatek naliczony wynikający z wystawionych duplikatów faktur oraz faktur korygujących?Refakturowania kosztów wyżywienia i zakwaterowania oraz wybór formy opodatkowania usług turystycznychW którym miesiącu Spółka powinna zaliczyć ww. zdarzenie do przychodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.