Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych "Allegro"?

Podatnik w dniu 20.05.2005 r., składając powyższy wniosek zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych Allegro.

Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem administracyjnym, a także przedstawienia wyczerpującego stanowiska w sprawie, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w piśmie z dnia 31.05.2005 r. wezwał do usunięcia braków w ciągu 7 dni.

W dniu 07.06.2005 r. (data wpływu) podatnik uzupełnił powyższy wniosek.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń marketingowych. W podatku dochodowym rozlicza się na zasadach ogólnych, prowadząc książkę przychodów i rozchodów, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Od września 2004 r. podatnik rozpoczął sprzedaż przedmiotów na portalu internetowym aukcyjnym Allegro. Za każdy wystawiony, jak również za każdy sprzedany przedmiot przez Allegro jest pobierana prowizja. Sprzedawane przedmioty dotyczą m.in.: spinek do koszul (z metali nie szlachetnych), broszek, kufli, porcelany, przedmiotów z metali (cyna, mosiądz), nart, drukarki (na części), podgrzewacza do butelek i pochodzą z majątku wspólnego podatnika i jego żony.

Przedmioty te nabywane są przez osoby fizyczne (na zasadzie licytacji). Zapłata za zakupiony towar następuje na konto bankowe podatnika, natomiast zakupiony towar jest wysyłany pocztą. Przedmioty te były kupowane przez podatnika na własny użytek kilka lub kilkanaście lat temu.

W uzupełnieniu pisma w sprawie udzielenia interpretacji z dnia 07.06.2005 r. podatnik przedstawił swoje stanowisko, że sprzedaż w/w przedmiotów jest zwolniona od podatku VAT.

Natomiast Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż stanowisko to jest nieprawidłowe, ponieważ sprzedaż opisanych przedmiotów, będących osobistą własnością podatnika i jego żony, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, których ilość i rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z treści złożonego pisma wynika, iż sprzedawane przedmioty zostały przez podatnika zakupione kilka lub kilkanaście lat temu, do własnego użytku. Sprzedaż w/w towarów, które pochodzą z majątku prywatnego i nie są przedmiotem działalności gospodarczej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast w przypadku zakupu towarów w celach handlowych (tj. w celu dalszej odsprzedaży), czynność ta zostanie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast art. 15 ust. 2 w/w ustawy o VAT mówi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że w w/w przypadku, dostawa towarów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Słowa kluczowe: aukcja, czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, rzeczy osobiste, towar używany
Data aktualizacji: 26/12/2012 18:00:02

Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy różnica pomiędzy wartością diety krajowej 23 zł, a rzeczywistymi wydatkami na wyżywien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ile wynoszą zarobki księgowych w Suwałkach?

Uważa się, że księgowa Suwałki to jeden z bardziej dochodowych zawodów. Czy jest tak jednak naprawdę? Ostatnio jedna z ogólnopolskich gazet postanowiła rozprawić się z tego typu mitami. Sprawdzono, jak swoje zarobki oceniają biegli rewidenci...

Urząd Skarbowy Sieradz 98-200 ul. Spółdzielcza 3

Zasięg terytorialny miasta Sieradz gminy Błaszki, Brąszewice, Brzeźno, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew, Złoczew powiaty sieradzki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 47101013710023072221000000 VAT 94101013710023072222000000...

Czy podatnik - przedsiębiorca, za datę poniesienia kosztu może przyjmować datę wystawienia...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia z 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana . złożonego w dniu 13.02.2007 r....
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych fakturMoment powstania obowiązku podatkowego przy WNT w przypadku zaliczek potwierdzonych i niepotwierdzonych fakturąPrawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących towarów i usług związanych z realizacją projektuCzy jako następca prawny po zmarłym ojcu, mam prawo do księgowania w koszty uzyskania przychodów faktur, do których wystawiam noty korygujące ?Przesyłanie faktur i faktur korygujących w formacie PDF
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.