Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób należy udokumentować zwrot zaliczki zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrujacej?

Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r. (data wpływu 10.03.2005r.) uzupełnionego dnia 13.04.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentowania za pomocą faktur korygujących zwrotu zaliczek zaewidencjonowanych za pomocą kas rejestrujących i potwierdzonych fakturą VAT

postanawiam

uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku jako prawidłowe

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo (.) zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie dokumentowania za pomocą faktur korygujących zwrotu zaliczek zaewidencjonowanych za pomocą kas rejestrujących i potwierdzonych fakturą VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki na poczet dostaw towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są rejestrowane za pomocą kas fiskalnych oraz wystawiane są faktury VAT. W przypadku rezygnacji klienta z zakupu Spółka jest zobowiązana do zwrotu zaliczki. Wystawiana jest wówczas faktura korygująca. Rejestracja faktur korygujących dokonywana jest poza kasą fiskalną i następuje w programie księgowym.

Przedsiębiorstwo prezentuje stanowisko, że zwrotu zaliczki można dokonać jedynie poprzez fakturę korygującą.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego stanowisko przedsiębiorstwa jest słuszne. W przypadkach, gdy pobrana zaliczka została potwierdzona fakturą VAT, jej zwrot należy udokumentować fakturą korygującą. Na podstawie § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art.29 ust.4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Zgodnie zaś z § 19 ust.3 pkt 2 w/w rozporządzenia, przepisy ust.1 i ust.2 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków, lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Stosownie do art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze, zgodnie z art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej służy Stronie wniesienie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej ).
Słowa kluczowe: faktura korygująca, zwrot zaliczek
Data aktualizacji: 24/01/2013 12:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od wysyłki towaru?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możłiwe będzie wystawienie faktur z różnymi nazwami w imieniu jednego przedsiębiorcy...

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki dotyczące...

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prowadzisz dużą firmę? Księgowa Tomaszów Mazowiecki jest niezbędna!

Poszukiwanie oszczędności to nie tylko domena małych i średnich firm, czasami duże firmy chcąc zaoszczędzić szukają segmentów, w których mogłyby zaoszczędzić. Największym błędem każdego przedsiębiorcy jest oszczędzanie na usługach księgowych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia podatku oraz wystawiania faktur VAT RRCzy jako nabywca przy zakupie towarów musi podawać swój numer identyfikacji podatkowej (NIPOdliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci InternetZainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT z faktur z tytułu zakupów związanych z realizacją projektuPodatniczka pyta czy może wpisać w koszty uzyskania przychodu zakup odzieży cywilnej, na podstawie faktur VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.