Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakiej formie powinno nastąpić potwierdzenie przez nabywcę usługi odbioru faktury korygującej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 31.01.2007r. (wpływ do tut. urzędu 31.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 31.01.2007r. za prawidłowe

Uzasadnienie

Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej formy w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie przez nabywcę usługi odbioru faktury korygującej.

Strona jest sprzedawcą usług prawniczych stosując stawkę vat wynoszącą 22% na usługi krajowe. W określonych przypadkach wystawia faktury korygujące, które przekazuje odbiorcy usług pocztą w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zdaniem Spółki jako, że regulacje nie precyzują formy potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę może ona pomniejszyć podatek VAT należny również na podstawie posiadanego zwrotnego potwierdzenia odbioru przez nabywcę, bez obowiązku posiadania podpisanej kopii faktury korygującej, przy czym z tego potwierdzenia wynika jaka była zawartość przesyłki .

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy co następuje:

Zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798) sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust.2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art 99 ust 2 i 3 ustawy-w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust 1 ustawy.

Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy a nabywca musi potwierdzić ten fakt i zawiadomić o tym sprzedawcę. Należy zauważyć, że przepisy nie określają formy w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie. Niewątpliwie najlepszym sposobem potwierdzenia jest uzyskanie adnotacji na kopii korekty. Dopuszczalne jest również potwierdzenie w formie:

- zwrotnego potwierdzenia odbioru wysłanej pocztą w formie listu poleconego przesyłki zawierającej fakturę korygującą,

-pisemnego odrębnego potwierdzenia faktu otrzymania faktury korygującej,

- fax-u podpisanej faktury korygującej.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, nabywca, potwierdzenie odbioru, usługi prawnicze
Data aktualizacji: 09/01/2013 12:00:01

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacji podatkowej NIP otrzymują podatnicy na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu skarbowego. Posiadanie NIP przez podatnika jest...

Prawidłowość wystawiania faktur VAT - adres na fakturze

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosz...

Na podstawie: ż art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 03.06.2005r...

Czy można wystawić dla kontrahenta zagranicznego fakturę VAT w walucie obcej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami),po rozpatrzeniu wniosku...

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu świadczenia usług o charakterze powszechnym, tzw. mediów?Jaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług?Faktury za Google AdSense, a VAT UE?Czy premia finansowa powinna być rozliczana fakturą VAT i naliczony podatek VAT?Czy premia finansowa może być rozliczana notą księgową bez VAT?Opodatkowanie oraz dokumentowanie czynności polegających na intensyfikacji sprzedaży
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.