Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakiej wysokości nalezy ewidencjonować przychód w przypadku wystawiania faktury VAT MARŻA?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 28-10-2005r.

- uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

UZASADNIENIE

Przedstawiając stan faktyczny we wniosku informuje Pan, iż prowadzi działalność gospodarczą polegająca na komisowej sprzedaży samochodów. Przyjęcie samochodów do sprzedaży komisowej następuje w oparciu o umowę komisową . Sprzedaż przedmiotowych samochodów dokonywana jest na podstawie faktur VAT MARŻA. W książce przychodów i rozchodów ewidencjonuje Pan:

- w rubryce 7 / przychody ze sprzedaży/ wartość samochodu powiększoną o kwotę marży

- w rubryce 10 / koszt zakupu towarów handlowych/ wartość samochodu według komisu w dacie sprzedaży .

Zajmując stanowisko w sprawie uważa Pan , że jako przychód należałoby wykazywać tylko marżę /netto/ natomiast sama wartość samochodu / bez marzy / zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu nie powinna być ewidencjonowana w podatkowej książce przychodów i rozchodów.

W opinii tutejszego organu podatkowe Pana stanowisko jest prawidłowe. Regulacja prawna umowy komisu zawarta jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.) w art. 765-773. W myśl art. 765 Kodeksu cywilnego przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz brzmienie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.) przychodem uzyskanym przez komisanta będzie kwota odpowiadająca wysokości prowizji, marży, jaką uiszcza osoba za nabycie towaru w komisie, pomniejszona o podatek od towarów i usług. Przyjęcie towaru w komis nie powoduje wydatków z tytułu nabycia tych towarów - faktycznie komisant nie nabywa towaru. Zatem nie występują koszty uzyskania przychodu (zgodnie z art. 22 i art. 23 w/cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 152, poz. 1475 ze zm.), gdzie zgodnie z § 3 pkt 2 ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku. Natomiast zgodnie z § 3 pkt 6 tego rozporządzenia, przychodem jest przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychód, czyli w Pana przypadku uzyskana prowizja pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, należy wpisywać w kolumnie 7 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W kolumnie 17 (uwagi) można umieszczać specyfikację faktury, na podstawie której uzyskano przychód.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ul. Felińskiego 2b w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia / art.236 §2 pkt l Ordynacji podatkowej/.
Słowa kluczowe: komis, przychód z działalności gospodarczej
Data aktualizacji: 25/10/2011 07:19:54

Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacania oraz otrzymywania premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług cateringowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie i zapłata podatku należnego od aportu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawia...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje sprzedaży towarów handlowych (piwa) w opakowaniach zwrotnych. Spółka zawarła pisemne umowy z odbiorcami. W umowach tych określono kaucje oraz terminy zwrotu opakowań. Dla...

Czy wystawienie faktury bez podatku VAT jest prawidłowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2006r. (data wpływu 13.06.2006r.), uzupełnionym pismem z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych (wypłacanych kontrahentom i otrzymanych od dostawców) i sposób ich dokumentowaniaKujawsko - Pomorski Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-236 ul. Grunwaldzka 50Oznaczenie przedsiębiorcy przy wystawianiu fakturW jaki sposób należy dokumentować zakup staroci, antyków, sztucznej biżuterii jeśli zbywca nie ma możliwości wystawienia faktury VAT ?Wystawianie faktur w 2014 roku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.