Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury przez biegłego geodetę?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 6 czerwca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 czerwca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług zawartego w zapytaniu stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 6 czerwca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 czrwca 2005 r.) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod numerem PKD 7420C - działalność geodezyjne - kartograficzną i rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik jest biegłym Sądowym Sądu Okręgowego w XX na zlecenie którego wykonuje opinię w charakterze biegłego geodety. Po wykonaniu opinii wystawia fakturę VAT.Pytanie wnioskodawcy dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem przez niego faktury VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę informuje iż zgodnie z § 3 ust 2 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm) w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia przez biegłego sądowego faktury VAT powstaje nie wcześnie aniżeli w w momencie otrzymania przez niego całości lub części zapłaty. W artykule 19 ustawy o VAT przyjęto jako zasadę iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W ust. 4 tegoż artykułu postanowiono, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jednakże dla usług świadczonych przez biegłych sądowych na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego uzależniając go otrzymania całości lub części zapłaty.

Dla ww. podmiotu w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrolne ani postępowanie przed sądem administracyjnym wszczęte przed złożeniem wniosku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem informuje, iż odpowiedź na drugie pytanie zawarte we wniosku zostało udzielone odrębnym postanowieniem.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika urzędu Skarbowego w Zakopanem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 par. 2 pkt 1 Ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: biegły, działalność wykonywana osobiście, obowiązek podatkowy, stawka
Data aktualizacji: 23/05/2012 06:27:24

Ustawa deregulacyjna a biura rachunkowości

Od 1 stycznia bieżącego roku została uaktywniona druga transza ustawy deregulacyjnej, która ma za zadanie ułatwienie dostępu do wykonywania pewnych regulowanych zawodów. Między innymi dotyczy ona biur rachunkowych. Od tej chwili żaden księgowy w...

Drugi Urząd Skarbowy Radom 26-600 ul. Toruńska 3

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Radom, część południowa miasta gminy Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów powiaty część powiatu radomskiego województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 07101010100027272221000000 VAT...

Dot. momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem in...

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów przez internet ( PKD 52.61.Z.). Sprzedaż wysyłkowa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Za sprzedany towar stosowane są różne formy...

Sposób dokumentowania usług wykonywanych na podstawie zawartej umowy o dzieło

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie korekty wpłat z zysku za lata 2006-2007

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem prawidłowości fakturowania sprzedaży okien wraz z wykonywaną usługą montażuInterpretacja przepisów dotyczących terminu wystawienia faktury dokumentującej usługę najmuPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za modernizację muzeumCzy faktura wystawiona w ten sposób jest prawidłowa i daje prawo do podatku naliczonego?Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.