Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakim okresie podatnik może obniżyć podatek należny o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej wykonanie usługi budowlano-montażowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu 27.01.2005 r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Do tut. Organu podatkowego w dniu 27.01.2005 r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie terminu odliczenia podatku od towarów i usług z faktur wystawionych za usługi remontowo-budowalne. Spółka otrzymuje fakturę za usługi remontowo-budowalne w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i do końca miesiąca nie dokonuje zapłaty wymagalnej kwoty wynikającej z faktury. Obowiązek podatkowy u wystawcy faktury powstaje miesiąc później. Zdaniem Spółki ma ona prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w miesiącu otrzymania faktury lub miesiącu następnym niezależnie od tego, czy u wystawcy faktury powstał obowiązek podatkowy, a odliczenie jest uwarunkowane wykonaniem usługi (istnieje protokół zdawczo-odbiorczy).

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z zasadą ogólną, określoną w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może odliczyć kwotę podatku należnego w deklaracji za następny okres rozliczeniowy.

Art. 86 ust. 12 ustawy stanowi natomiast, że w przypadku otrzymania przez podatnika faktur z tytułu nabycia towarów i usług, określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a, przed nabyciem prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzenia towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Przepis ten nie ma jednakże zastosowania do przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11, zatem m.in. do usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Należy podkreślić, iż to w art. 19 ust. 13 pkt 2 pod literą d ustawy o podatku od towarów i usług wymienione są usługi budowlane lub budowlano-montażowe.

W świetle powyższego, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia usług budowlano-montażowych, w zakresie w jakim usługi te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych powstaje na zasadach ogólnych, tj. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.

- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia - zgodnie z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura, obliczenie podatku, obniżenie podatku należnego, protokół zdawczo-odbiorczy, usługi budowlano-montażowe
Data aktualizacji: 28/12/2012 03:00:01

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie opodatkowania oraz wystawienie faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto Poznań 61-055 ul. Warszawska 183/185

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Nowe Miasto gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 20101014690041252221000000 VAT 67101014690041252222000000 PIT 17101014690041252223000000 budżetowe...

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy Radom 26-600 ul. Struga 26/28

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 57101010100164472221000000 VAT 07101010100164472222000000 PIT 54101010100164472223000000 budżetowe pozostałe 48101010100164472227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT oraz dokumentowanie sprzedaży samochodu za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy odliczenie całej kwoty podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej zakup samoc...

Działając na podstawie art.216, art.217 oraz art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Tekst jednolity z 2005r.- Dz. U. Nr 8, poz.60 , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak prawidłowo wystawić fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/?Dotyczy obowiązku wystawienia faktury VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanieJak długo przechowywać dokumenty podatkoweDokumentowania dostawy towaru i świadczenia usługi transportowej, wykonywanych dla kontrahenta unijnegoDane zawarte w fakturach elektronicznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.