Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W którym miesiącu Spółka powinna zaliczyć ww. zdarzenie do przychodów?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka wystawia faktury na 100% zaliczkę na poczet konferencji. Faktura jest wystawiana z chwilą otrzymania zaliczki tj. np. w miesiącu maju 2010 r. lub innych. Konferencja, na którą została dokonana przedpłata odbywać się będzie w miesiącu czerwcu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym miesiącu Spółka powinna zaliczyć ww. zdarzenie do przychodów.

Zdaniem Spółki, w ww. sytuacji miesiąc maj jest miesiącem, w którym Firma opodatkowuje przychód (jest to miesiąc, w którym otrzymała i zafakturowała zaliczkę).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albo uregulowania należności.W myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Z treści powołanych przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż przepis art. 12 ust. 3a nie ma zastosowania do otrzymanych zaliczek lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w późniejszych okresach sprawozdawczych, bowiem takie zaliczki lub zarachowane należności stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Spółka na poczet usługi organizacji konferencji otrzymuje zaliczkę w wysokości 100%, potwierdzoną fakturą zaliczkową.

Przychód z tego tytułu powstanie zatem w momencie wykonania usługi (w miesiącu, w którym odbędzie się konferencja), na którą otrzymano przedmiotową zaliczkę.

Stanowisko podatnika jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej odpowiedzią na pytanie dotyczące podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania przychodów, przychód, zaliczka
Data aktualizacji: 14/10/2013 00:00:01

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej premie pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Anulowanie faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Pisz 12-200 ul. Okopowa 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida powiaty piski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 17101013970010362221000000 VAT 64101013970010362222000000 PIT 14101013970010362223000000 budżetowe pozostałe...

Czy podatek naliczony z faktur VAT RR niezapłaconych w terminie stanowi koszt uzyskania pr...

Strona złożyła w dniu 03.02.2005 roku wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku...

Czy jest możliwość wystawienia zbiorczych faktur VAT dwa razy w miesiącu dla podmiotów tan...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.05 r....
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak należy wystawiać fakturę w przypadku usług wykonywanych w krajach Unii Europejskiej?W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego z faktur korygujących wystawionych w związku z wyrokiem sądu oraz ugodąTermin odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczkiCzy Spółka powinna wystawić za wymienione we wniosku usługi fakturę z polskim VAT czy bez uznając, że miejscem świadczenia będzie kraj nabywcy?Jak dokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycia środków transportu oraz dostawy środków transportu na terytorium kraju ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.