Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W rozliczeniu za który okres przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w duplikatach faktur

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.10.2005 r.), uzupełnionego w dniu 21.10.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w duplikatach faktur dokumentujących dostawy towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT,

stwierdza, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik zmienił siedzibę, skutkiem czego nie otrzymał części faktur m.in. za:

- dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego, - usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, - usługi w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, sanitarnych i pokrewnych.

Podatnik otrzymał duplikaty w/wym. faktur w późniejszych terminach.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, w rozliczeniu za który okres przysługuje mu prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w duplikatach tych faktur.

Zdaniem Podatnika temat ten regulują przepisy art. 86 ust. 10 pkt 3 i ust. 11 ustawy o VAT. W przypadku w/wym. usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, zdaniem Podatnika, powstało w miesiącu, w którym przypadał termin płatności określony w fakturach.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje :

Zgodnie z § 22 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798), jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia.

Duplikat jest zatem drugim egzemplarzem dokumentu, kopią. Potwierdza on stan faktyczny wynikający z oryginału.

Do przedmiotowych duplikatów faktur stosuje się przepisy art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którymi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

W art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT wymienione zostały następujące czynności :

- dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, - usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, - usługi stanowiące poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy tj. w zakresie rozprowadzania wody (symbol PKWiU 41.00.2) oraz gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, sanitarne i pokrewne (symbol PKWiU 90.0).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w duplikatach faktur dokumentujących powyższe czynności - wymienionych we wniosku - w okresie rozliczeniowym, w którym przypadał termin płatności określony w fakturach.

Jednocześnie tut. Organ nadmienia, iż jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego wdeklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).
Słowa kluczowe: duplikat faktury, energia cieplna, energia elektryczna, podatek od towarów i usług, termin odliczenia podatku od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, woda
Data aktualizacji: 17/10/2013 21:00:01

Dylemat nowych firm: książka przychodów i rozchodów, czy księgi rachunkowe?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości leży tylko na niektórych podmiotów. Większość zwłaszcza tych mniejszych może skorzystać z możliwości prowadzenia książki przychodów i rozchodów, ryczałtu bądź karty podatkowej. Często osoba zakładająca firmę...

Opłaty o charakterze kar umownych nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kupując samochód ciężarowy z homologacją i po przerobieniu go na autobus należy mi się...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a 1 3 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1-5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z...

W zakresie prawidłowości sposobu odliczenia podatku VAT z faktur remontowych - budynek z l...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Szczecinek 78-400 ul. Mickiewicza 13/14

Zasięg terytorialny miasta Szczecinek gminy Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek powiaty szczecinecki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 18101015990176622221000000 VAT 65101015990176622222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób dokumentowania i opodatkowania cesji wierzytelnościJaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług?Sposób rozliczania oraz odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących bonusów pieniężnych udzielanych bezwarunkowo w 2007r. i 2008rRozliczenie transakcji eksportu części samochodowychCzy podlega odliczeniu VAT zawarty w fakturach dot. zakupu paliwa do samochodu SKODA OCTAVIA użytkowanego na podstawie umowy leasingu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.