Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do koparko - ładowarki

Działając na podstawie: art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8., poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełniony pismem z dnia 19.09.2005 r. dotyczący udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej cyt. "prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur VAT potwierdzających zakup paliwa" do pojazdu, o którym mowa w pkt piątym opisanego stanu faktycznego, tj. koparko - ładowarki, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.

Pismem z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.09.2005 r., Podatnik prowadzący działalność zwrócił się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą dotyczącą interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, wykorzystując do jej prowadzenia, w niniejszym przypadku, koparko - ładowarkę. Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do wyżej wymienionego pojazdu. Zdaniem Podatnika Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup tegoż paliwa, z uwagi na fakt, iż cyt. "koparko - ładowarki zgrupowane są w grupie maszyn i urządzeń o symbolu PKWiU 29.52, a zatem nie stanowią pojazdów samochodowych".

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, informuje: Zgodnie z zapisem art. 88 ust. 1 pkt 3 - wzmiankowanej na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług, - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Przepis art. 86 ust. 3 dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3, 5 tony. Z kolei przepis art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż pod pojęciem pojazdu wolnobieżnego należy rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Z dokumentacji przedstawionej przez Podatnika, a mianowicie z decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13.03.2000 r., znak: Km - X - 5522/7/2000 wynika, iż koparka - ładowarka jest pojazdem wolnobieżnym, który nie podlega obowiązkowi rejestracji. Odnosząc powyższe unormowania prawne do stanu faktycznego niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, że koparko - ładowarka nie jest pojazdem wolnobieżnym, o którym mowa w cyt. powyżej przepisie zakaz odliczania zakupionego paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma w niniejszym przypadku zastosowania. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia wniosku przez Podatnika, tj. 25.08.2005 r. i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem organu, który je wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: koparka, odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo
Data aktualizacji: 02/01/2013 00:00:01

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzający...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006 r. (data...

Opodatkowanie usług marketingowych oraz prawa do odliczenia z faktury dokumentującej takie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w związku z prowadzoną poza...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na fakturze należy umieścic adres zamieszkania, czy adres siedziby?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biuro księgowe śląskie tylko najlepsi księgowi!Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić fakturę VAT na rzecz podmiotu, który nabył działkę i z jakimi datami?Dotyczy kursu, w jakim powinna być przeliczona wartość faktury korygującej otrzymanej przez SpółkęCzy nabywca towarów i usług może drukować fakturę na swojej drukarce?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizację projektu pn. Przebudowa ulicy (budowa ronda
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.