Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do koparko - ładowarki

Działając na podstawie: art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8., poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełniony pismem z dnia 19.09.2005 r. dotyczący udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej cyt. "prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur VAT potwierdzających zakup paliwa" do pojazdu, o którym mowa w pkt piątym opisanego stanu faktycznego, tj. koparko - ładowarki, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.

Pismem z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.09.2005 r., Podatnik prowadzący działalność zwrócił się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą dotyczącą interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, wykorzystując do jej prowadzenia, w niniejszym przypadku, koparko - ładowarkę. Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do wyżej wymienionego pojazdu. Zdaniem Podatnika Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup tegoż paliwa, z uwagi na fakt, iż cyt. "koparko - ładowarki zgrupowane są w grupie maszyn i urządzeń o symbolu PKWiU 29.52, a zatem nie stanowią pojazdów samochodowych".

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, informuje: Zgodnie z zapisem art. 88 ust. 1 pkt 3 - wzmiankowanej na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług, - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Przepis art. 86 ust. 3 dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3, 5 tony. Z kolei przepis art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż pod pojęciem pojazdu wolnobieżnego należy rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Z dokumentacji przedstawionej przez Podatnika, a mianowicie z decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13.03.2000 r., znak: Km - X - 5522/7/2000 wynika, iż koparka - ładowarka jest pojazdem wolnobieżnym, który nie podlega obowiązkowi rejestracji. Odnosząc powyższe unormowania prawne do stanu faktycznego niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, że koparko - ładowarka nie jest pojazdem wolnobieżnym, o którym mowa w cyt. powyżej przepisie zakaz odliczania zakupionego paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma w niniejszym przypadku zastosowania. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia wniosku przez Podatnika, tj. 25.08.2005 r. i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem organu, który je wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: koparka, odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo
Data aktualizacji: 02/01/2013 00:00:01

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawioną kontrahentowi refakturę kosztów powinno się traktować jako przychód podatko...

Na podstawie art. 14 a 4, art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie...

Dotyczy prawa do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego VAT wykazanego w fakt...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 02.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a 4 w związku z...

Czy należy uznać za obrót wpłacany depozyt zabezpieczający właściwe wykonanie umowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT dotyczącej umowy leasingowej

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Podatnika z dnia 07.09.2006 r. (data wpływu 14.09.2006 r.) o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub wyremontowanych urządzeń ?Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wpłat od klientów giełdy internetowejCzy w przypadku otrzymania faktury VAT dokumentującej premię pieniężną można dokonać odliczenia podatku naliczonego?Wystawianie wezwań do zapłaty z odsetkami onlineVAT - w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.