Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do skutera śnieżnego

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełniony pismem z dnia 19.09.2005 r. dotyczący udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej cyt. "prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur VAT potwierdzających zakup paliwa" do skutera śnieżnego o którym mowa w pkt jedenastym opisanego stanu faktycznego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe w zakresie w jakim zakupione paliwo będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Pismem z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.09.2005 r., Podatnik prowadzący działalność zwrócił się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą dotyczącą interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą użytkując, m. in. skutery śnieżne. Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do wyżej wymienionego skutera. Zdaniem Podatnika Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do skutera śnieżnego z uwagi na fakt, iż cyt. "zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, skutery śnieżne należy zaliczyć do grupy Motocykle poz. 35.41". Ze Stany faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika również, iż skutery śnieżne nie są pojazdami, które odpowiadają warunkom technicznym rejestracji.

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, informuje: Zgodnie z zapisem art. 88 ust. 1 pkt 3 - wzmiankowanej na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Przepis ten dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3, 5 tony. Zgodnie natomiast z przepisem art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym pod pojęciem pojazdu samochodowego należy rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h. Zdaniem tut. organu podatkowego przepisy te nie będą miały jednak zastosowania w odniesieniu do stanu faktycznego zaprezentowanego przez Podatnika. Podkreślenia wymaga fakt, że jakkolwiek pojazdy mogłyby być uznane za pojazdy mechaniczne to jednak nie są to pojazdy samochodowe, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 3 ustawy. Jednocześnie tut. organ zauważa, że ww. pojazdy nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU "Motocykle poz. 35.41", a ewentualnie mogą być zakwalifikowane do grupowania PKWiU 34.10.53 - Pojazdy do poruszania się po śniegu. Zdaniem wiec tut. organu podatkowego zakaz odliczania zakupionego paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma w analizowanym powyżej stanie faktycznym zastosowania. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia wniosku przez Podatnika, tj. 25.08.2005 r. i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ďż˝ do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem organu, który je wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo
Data aktualizacji: 14/10/2013 00:00:01

Odliczenie podatku VAT wynikającego z faktur za zakup samochodu oraz paliwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kursy walut przez Spółkę przyjęte do wyceny wpłaconych należności i zapłaconych zobowi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego przez urząd gminy w sytuacji gdy faktury za czynności cywil...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku na towary dostarczane do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek wystawiania faktury na zaliczki otrzymywane od kontrahentów, jeżeli dotyczą dostaw poza VATCzy można odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup urządzenia do odśnieżania?Jak należy dokumentować sprzedaż własnych produktów rolnych na rzecz osób fizycznych?Podatnik zapytuje kiedy nalezy ująć w rejestrze sprzedaży korekty faktur VATPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.