Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wątpliwości Podatnika dotyczą prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do agregatu prądotwórczego

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełniony pismem z dnia 19.09.2005 r. dotyczący udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej cyt. "prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur VAT potwierdzających zakup paliwa" do agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepie ciężarowej, o którym mowa w pkt siódmym opisanego stanu faktycznego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe w zakresie w jakim zakupione paliwo będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Pismem z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.09.2005 r., Podatnik prowadzący działalność zwrócił się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą dotyczącą interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, wykorzystując do jej prowadzenia, m. in., cyt. "agregaty prądotwórcze zamontowane na przyczepach ciężarowych." Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do ww. agregatu. Zdaniem Podatnika ma On prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup tegoż paliwa, z uwagi na fakt, iż zakaz odliczeń, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych, ujętych cyt. "w poz. 34.1 PKWiU", natomiast agregat prądotwórczy stanowi urządzenie, a nie pojazd samochodowy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, informuje: Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - zwanej dalej ustawą, wzmiankowanej na wstępie, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednakże ustawodawca w art. 88 ustawy zawarł przypadek wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego o naliczony związany z dokonanymi zakupami towarów i usług. Wyłączenie to dotyczy m. in. zakupionych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Przepis art. 86 ust. 3 dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony. Ze stanu faktycznego niniejszej sprawy wynika, iż Spółka zgodnie z kartą identyfikacyjną wyrobu Iveco Motors posiada agregat prądotwórczy typ GE4 8061SR o numerze fabrycznym 967650 oraz przyczepę ciężarową marki STIM P300, która zgodnie z zapisem zawartym w kopii dowodu rejestracyjnego została zarejestrowana jako przyczepa ciężarowa. Ponadto z protokołu przyjęcia od wykonawcy zespołu prądotwórczego (załącznik nr 7 do pisma Wnioskodawcy) wynika, iż wyżej wymieniony agregat zamontowano na przedmiotowej przyczepie. Odnosząc powyższe unormowania prawne do stanu faktycznego niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do wspomnianego powyżej agregatu na podstawie art. 86 ust. 1 w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji do przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego nie będą miały zastosowania przepisy art. 86 ust. 3, 4 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 z uwagi na fakt, iż paliwo będzie zakupione do agregatu prądotwórczego, a nie do pojazdu samochodowego, o którym mowa w wyżej wymienionych przepisach. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, postanowił jak w rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia wniosku przez Podatnika, tj. 25.08.2005 r. i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem organu, który je wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo
Data aktualizacji: 04/01/2013 03:00:01

Odliczenie podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej czynność wniesienia aportem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Usługi rachunkowe Wrocław - sprawdź czy księgowy posiada OC

Księgowość z Wrocławia to dobre rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, jednak przed zawarciem umowy z księgowym należy sprawdzić, czy posiada on obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla księgowych regulowane jest...

Dokumentowanie czynności (usługi reklamowe) wykonywanych przez klub sportowy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Świdnica 58-100 ul. M. Curie-Skłodowskiej 1/3

Zasięg terytorialny miasta Świdnica, Świebodzice gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów powiaty świdnicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 43101016740054252221000000 VAT 90101016740054252222000000 PIT...

Czy zwracana Wnioskodawcy kwota ubezpieczenia lokalu może być przez niego refakturowana ja...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega świadczenie usług - prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie umowy zlecenia?Dotyczy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z rachunków zagranicznychDokumentowanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarówUrząd Skarbowy Wąbrzeźno 87-200 ul. Macieja Rataja 2Czy przysługuje prawo do odliczenia ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w przypadku wydłużenia okresu oszczędzania?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.