Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur zamiast rachunków

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące wystawiania dokumentów księgowych przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy Ci nie muszą wystawiać rachunków tylko faktury. Oczywiście tego typu fakturę (czyli dawny rachunek) można wystawić już w serwisie Efaktury.org.

Wystawianie faktur (dawnych rachunków) przez użytkowników zarejestrowanych
 • Na stronie efaktury.org należy wystawić fakturę tradycyjną, następnie w polu wyboru stawki podatku należy wybrać opcję ZW (zwolniony). Należy pamiętać o podaniu podstawy zwolnienia z VAT, informację tę należy zamieścić w polu "Uwagi". To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo (opis grup poniżej).
 • Faktury czyli dawne rachunki można wystawiać na stronie efaktury.org/faktura_dawny_rachunek (wystawiona będzie oczywiście faktura). To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz w przypadku usług pośrednictwa finansowego (opis grup poniżej).
 • Jeśli chcemy aby wszystkie wystawione do tej pory rachunki nosiły nazwę "Faktura" to należy na stronie Konto zmienić opcję "Nazwa rachunku" na wartość "Faktura". Należy pamiętać, że po dokonaniu tej zmiany nazwa wszystkich rachunków wystawionych wcześniej zostanie zmieniona na faktury (oczywiście nazwę można zmieniać w dowolnym momencie w zależności od tego jaką nazwę dokumentu potrzebujemy).

Wystawianie faktur (dawnych rachunków) przez użytkowników niezarejestrowanych
 • Należy na stronie efaktury.org wystawić fakturę tradycyjną, następnie w polu wyboru stawki podatku wybrać opcję ZW (zwolniony). Należy pamiętać o podaniu podstawy zwolnienia z VAT, informację tę należy zamieścić w polu "Uwagi". To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo (opis grup poniżej).
 • Faktury czyli dawne rachunki można wystawiać na stronie efaktury.org/faktura_dawny_rachunek (wystawiona będzie oczywiście faktura). To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz w przypadku usług pośrednictwa finansowego (opis grup poniżej).
 • Należy na stronie efaktury.org/rachunek kliknąć odnośnik "Zmień nazwę na Faktura", a następnie wystawić fakturę. To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz w przypadku usług pośrednictwa finansowego (opis grup poniżej).

Opis grup przedsiębiorców oraz elementów obowiązkowych na fakturze
Wśród przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług wyróżnia się trzy grupy (szczegółowy opis poniżej). Dla wszystkich tych grup określone zostały obowiązkowe elementy jakie powinny znaleźć się na fakturze. Oczywiście przedsiębiorca może na fakturze zamieścić również inne dane, ponieważ szablon faktury nie jest nigdzie określony. Elementy opisane poniżej są obowiązkowe, natomiast cała reszta może, ale nie musi znaleźć się na fakturze.
 • Sprzedaż zwolniona podmiotowo - na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie). Faktura w tym przypadku musi zawierać następujące elementy:
  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
 • Sprzedaż zwolniona przedmiotowo - na podstawie rodzaju sprzedaży (np. lekarz, dentysta, itd.), z wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych. Faktura w tym przypadku musi zawierać następujące elementy:
  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
  • podstawę zwolnienia z VAT (np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT).
 • Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp.. Faktura w tym przypadku musi zawierać następujące elementy:
  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
  • nazwę usługi,
  • kwotę do zapłaty.

Widzimy zatem, że w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz w przypadku usług pośrednictwa finansowego, obecna faktura nie będzie się szczególnie różniła od uprzednio wystawianego rachunku. Jedynie w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo należy pamiętać o podaniu podstawy zwolnienia z VAT. Podatnik korzystający ze zwolnienia dokumentuje dokonaną sprzedaż wystawieniem faktury w terminie 7 dni od momentu dokonania sprzedaży. Wyjątkiem jest dokumentowanie świadczenia usług ciągłych, w przypadku których faktura wystawiana jest w terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia miesiąca.

Więcej informacji na stronie: http://www.efaktury.org/faktura_dawny_rachunek (faktura (dawny rachunek))
Słowa kluczowe: usługi pośrednictwa, sprzedaż zwolniona, przedsiębiorcy, sprzedaż, przepisy, faktura, faktury, usługi, vat, wystawianie faktur, stawki podatku, podstawy, wartość, rachunek, dokumentowanie, świadczenia, podatnik, czas na faktury, faktura zamiast rachunku, numer, rachunki, dane
Data aktualizacji: 25/10/2013 09:03:01

Czy prawidłowo będzie dokumentowana sprzedaż dokumentem fakturą VAT fiskalną na osobę pryw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie właściwej stawki przy opodatkowaniu biletów wstępu na salę sportową i boisko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na usługi związane z edukacją będzie musiał zacząć...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.) uzupełnionego dnia...

Czy w przypadku, gdy kontrahenta wiąże wyrok sądu, Spółka może udokumentować wypłacane pre...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez PKS, P...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z poźn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8.11.2006...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki kurs należy stosować do przeliczania kwot księgując fakturę korygującą?Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie aportu?Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie wymogów jakie winny spełniać e-fakturyPodatnik zwrócił się z zapytaniem czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur, które nie zostały w całości zapłaconeStrona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.