Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur zamiast rachunków

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące wystawiania dokumentów księgowych przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy Ci nie muszą wystawiać rachunków tylko faktury. Oczywiście tego typu fakturę (czyli dawny rachunek) można wystawić już w serwisie Efaktury.org.

Wystawianie faktur (dawnych rachunków) przez użytkowników zarejestrowanych
 • Na stronie efaktury.org należy wystawić fakturę tradycyjną, następnie w polu wyboru stawki podatku należy wybrać opcję ZW (zwolniony). Należy pamiętać o podaniu podstawy zwolnienia z VAT, informację tę należy zamieścić w polu "Uwagi". To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo (opis grup poniżej).
 • Faktury czyli dawne rachunki można wystawiać na stronie efaktury.org/faktura_dawny_rachunek (wystawiona będzie oczywiście faktura). To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz w przypadku usług pośrednictwa finansowego (opis grup poniżej).
 • Jeśli chcemy aby wszystkie wystawione do tej pory rachunki nosiły nazwę "Faktura" to należy na stronie Konto zmienić opcję "Nazwa rachunku" na wartość "Faktura". Należy pamiętać, że po dokonaniu tej zmiany nazwa wszystkich rachunków wystawionych wcześniej zostanie zmieniona na faktury (oczywiście nazwę można zmieniać w dowolnym momencie w zależności od tego jaką nazwę dokumentu potrzebujemy).

Wystawianie faktur (dawnych rachunków) przez użytkowników niezarejestrowanych
 • Należy na stronie efaktury.org wystawić fakturę tradycyjną, następnie w polu wyboru stawki podatku wybrać opcję ZW (zwolniony). Należy pamiętać o podaniu podstawy zwolnienia z VAT, informację tę należy zamieścić w polu "Uwagi". To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo (opis grup poniżej).
 • Faktury czyli dawne rachunki można wystawiać na stronie efaktury.org/faktura_dawny_rachunek (wystawiona będzie oczywiście faktura). To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz w przypadku usług pośrednictwa finansowego (opis grup poniżej).
 • Należy na stronie efaktury.org/rachunek kliknąć odnośnik "Zmień nazwę na Faktura", a następnie wystawić fakturę. To rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz w przypadku usług pośrednictwa finansowego (opis grup poniżej).

Opis grup przedsiębiorców oraz elementów obowiązkowych na fakturze
Wśród przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług wyróżnia się trzy grupy (szczegółowy opis poniżej). Dla wszystkich tych grup określone zostały obowiązkowe elementy jakie powinny znaleźć się na fakturze. Oczywiście przedsiębiorca może na fakturze zamieścić również inne dane, ponieważ szablon faktury nie jest nigdzie określony. Elementy opisane poniżej są obowiązkowe, natomiast cała reszta może, ale nie musi znaleźć się na fakturze.
 • Sprzedaż zwolniona podmiotowo - na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie). Faktura w tym przypadku musi zawierać następujące elementy:
  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
 • Sprzedaż zwolniona przedmiotowo - na podstawie rodzaju sprzedaży (np. lekarz, dentysta, itd.), z wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych. Faktura w tym przypadku musi zawierać następujące elementy:
  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
  • podstawę zwolnienia z VAT (np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT).
 • Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp.. Faktura w tym przypadku musi zawierać następujące elementy:
  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
  • nazwę usługi,
  • kwotę do zapłaty.

Widzimy zatem, że w przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz w przypadku usług pośrednictwa finansowego, obecna faktura nie będzie się szczególnie różniła od uprzednio wystawianego rachunku. Jedynie w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo należy pamiętać o podaniu podstawy zwolnienia z VAT. Podatnik korzystający ze zwolnienia dokumentuje dokonaną sprzedaż wystawieniem faktury w terminie 7 dni od momentu dokonania sprzedaży. Wyjątkiem jest dokumentowanie świadczenia usług ciągłych, w przypadku których faktura wystawiana jest w terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia miesiąca.

Więcej informacji na stronie: http://www.efaktury.org/faktura_dawny_rachunek (faktura (dawny rachunek))
Słowa kluczowe: usługi pośrednictwa, sprzedaż zwolniona, przedsiębiorcy, sprzedaż, przepisy, faktura, faktury, usługi, vat, wystawianie faktur, stawki podatku, podstawy, wartość, rachunek, dokumentowanie, świadczenia, podatnik, czas na faktury, faktura zamiast rachunku, numer, rachunki, dane
Data aktualizacji: 25/10/2013 09:03:01

Czy żona może odliczyć wydatki remontowe jeżeli faktury wystawione są na imię męża, który...

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że w 2005 r. poniosła Pani wraz z mężem wydatki na remont mieszkania. Wszystkie faktury były wystawiane na imię i nazwisko męża. W sierpniu 2005 r. mąż zmarł. Pani uzyskuje dochód z tytułu renty...

Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i winna być udokumentowana faktura VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. obowiązku dopłaty podatku od towarów i usług na rzecz spółdzielni przed rozliczeniem...

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarła ona w dniu 13.04.2004r. umowę ze Spółdzielnią dotyczącą wybudowania - na zasadzie odrębnej własności - lokalu mieszkalnego jak również umowę na wybudowanie miejsca postojowego w...

Czy można korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej przy świadczeniu u...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.01.2005 r. w sprawie zwolnienia z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu o dopuszczalnej ładowności 750 kgOpodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłych sądowychDokumentowanie zakupów od rolników indywidualnychKiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przy umowie najmu?Czy należność wynikającą z faktury Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w związku z tym, iż należność ta nigdy nie będzie uregulowana?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.