Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawienie faktury VAT za wykonanie usługi

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT za wykonanie usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT za wykonanie usługi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest domem m, którego podstawowa działalność polega na nabywaniu w imieniu własnym ale na rzecz Klientów czasu i miejsca reklamowego w środach masowego przekazu. Z ekonomicznego punktu widzenia Spółka jest pośrednikiem, który za odpowiednim wynagrodzeniem planuje kampanie reklamowe dla swoich klientów, zakupuje czas i miejsca reklamowe u dostawców tego rodzaju usług (telewizja, radio, prasa, portale internetowe, itp.). Z punktu widzenia prawnego Spółka działa jednak w imieniu własnym, a zatem nabywa określone usługi na zlecenie swoich klientów i na ich rachunek, które następnie im odsprzedaje.

W roku 2007 Spółka nabyła (poprzez wniesienie do niej jako aport) zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki O.. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodziły wydzielone organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie dwa oddziały O., na bazie których Spółka rozpoczęła wykonywanie swojej dotychczasowej działalności operacyjnej. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa weszły również m.in. prawa i obowiązki wynikające z umów, w tym z umów o świadczenie usług. Niektóre usługi w chwili przejęcia praw i obowiązków były w trakcie realizacji. Oznacza to, że O.. otrzymała zaliczkę na poczet usług, które miała wykonać w przyszłości oraz w związku z tym faktem wystawiła zaliczkową fakturę VAT, a także poniosła pewne koszty związane z wykonaniem przedmiotowej usługi, np. zakupiła usługi obce niezbędne do prawidłowego wykonania usługi własnej (prawa i obowiązki wynikające z takich umów, o ile do dnia wniesienia aportu nie zostały one wykonane, również zostały przeniesione na Spółkę). W niektórych przypadkach otrzymane przez O.. zaliczki nie pokrywały 100% wartości usługi. Wówczas pozostałą do zapłaty część ceny Klient zobowiązany był wpłacić bezpośrednio do Spółki (nabywcy aportu). Spółka w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z przedmiotowych umów wchodzących w skład aportu wykonał przedmiotową usługę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka, która w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejęła zobowiązanie do wykonania określonej usługi, na poczet której O.. (jako spółka wnosząca aport) otrzymała stosowną zaliczkę niższą niż 100% ceny usługi oraz poniosła koszty związane z nabyciem usług obcych, będzie zobowiązana do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotowej usługi na rzecz jej nabywcy oraz jeżeli taki obowiązek istnieje, jaka powinna być treść takiej faktury oraz jaka powinna być wartość uwzględniona na takiej fakturze...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym usługę na rzecz Klienta wykonała Spółka, jako że przejęła to zobowiązanie w ramach nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem cała wartość usługi została rozliczona z O.., która wystawiła w związku z tym faktem fakturę zaliczkową (na 100% wartości), brak jest podstaw prawnych do wystawienia ponownej faktury po wykonaniu usługi przez Spółkę. Jeżeli natomiast zaliczka nie pokryła 100% należności, Spółka powinna wystawić fakturę opiewającą na wartość wykonanej usługi pomniejszoną o wartość kwoty zaliczki otrzymanej przez O.., a więc jedynie na wartość pozostałą do zapłaty przez Klienta. Faktura wystawiona przez Spółkę na rzecz Klienta, powinna zatem wyglądać jak normalna faktura dokumentująca wykonanie usługi, a nie jak faktura dotycząca rozliczenia zaliczki (nie może zawierać m.in. informacji o wcześniej otrzymanych zaliczkach).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura vat, faktura zaliczkowa, wystawienie faktury, zaliczka
Data aktualizacji: 30/11/2011 18:23:14

Faktury za Google AdSense, a VAT UE?

Okazuje się, że zgodnie z prawem, jeśli wystawiamy Google owi fakturę w związku z uczestnictwem w programie reklamowym, musimy się wpierw zarejestrować jako podatnik VAT UE - czyli taki, który świadczy usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych...

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupu towarów dokonanych przed zgłoszeniem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Bolesławiec 59-700 ul. Garncarska 10

Zasięg terytorialny miasta Bolesławiec gminy Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka powiaty bolesławiecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 20101016740004332221000000 VAT 67101016740004332222000000 PIT...

Ustalenie dnia poniesienia kosztów w walucie obcej w świetle art. 15 ust. 14e ustawy z dni...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy -...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy wpłacie zaliczki z tytułu usługi tur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uprzejmie prosimy o wypowiedzenie się czy w nazwie Faktura VAT przy zaliczce powinno dodatkowo pojawić się słowo "ZALICZKA"?Urząd Skarbowy Malbork 82-200 ul. Kopernika 10Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 25 dni z tytułu faktur zapłaconych w drodze kompensatyCzy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji?Czy Spółka ma prawo potraktować faktury dokumentujące zakup usług teleinformatycznych, mimo braku zawartej umowy, jako koszt uzyskania przychodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.