Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wzór faktury

D e c y z j a

Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 1.02.2006r., znak 1438/443/394-268/05/2006/MK, uznające za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy A Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania rawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

p o s t a n a w i a

zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 10 listopada 2005r., A Sp. z o.o. wnioskowała o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku wskazuje, iż Strona świadczy rolnikom ekologicznym usługi kontrolne na podstawie umowy o charakterze ciągłym bez terminu zakończenia w oparciu o cennik zryczałtowanych opłat wnoszonych w dowolnych ratach. Świadczone usługi kontrolne dokumentowane są wystawioną przez A Sp. z o.o. fakturą VAT zawierającą: nazwę, adres, NIP sprzedawcy i nabywcy, numer i datę wystawienia faktury, nazwę usługi, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT, wartość brutto, należność do zapłaty cyfrowo i słownie oraz adnotacja zapłacono.

Zdaniem wnioskodawcy opracowany wzór faktury VAT zawierający powyższe dane jest prawidłowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów w dniu 1 lutego 2006r. postanowieniem, znak 1438/443/394-268/05/2006/MK uznał, iż stanowisko wnioskodawcy w zakresie objętym zapytaniem jest prawidłowe.

Rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru przedmiotowe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił je uchylić ze względu na rażące naruszenie prawa.

Mając bowiem na uwadze zapis § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

4) nazwę towaru lub usługi;

5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

8) stawki podatku;

9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu

10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Analiza powyższego przepisu w odniesieniu do stanu faktycznego wskazuje, iż wzór stosowany przez A Sp. z .o.o. nie spełnia powyższych wymogów, bowiem nie zawiera daty sprzedaży. Biorąc jednocześnie pod uwagę, iż Strona świadczy usługi o charakterze ciągłym może zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 podawać na fakturze jedynie miesiąc i rok dokonanej sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku i postanawia jak w sentencji decyzji.
Słowa kluczowe: treść faktury
Data aktualizacji: 11/08/2011 03:32:07

Termin wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania usług budowlanych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2006 r...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących udzielenie premii pienię...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy rozwiązania zaproponowane przez podatnika w zakresie ewidencjonowania kosztów przesyłe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak prawidłowo wystawić faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia...

Opodatkowanie cesji warunkowej, dokumentowanie, prawo do wystawienia faktury VAT korekta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy syndyk ma obowiązek wystawiać na rzecz podmiotu w upadłości faktury VAT za wykonanie czynności?Czy notą korygującą można korygować nabywcę towaru na fakturze VAT?Miejsce świadczenia usług w zakresie dostępu do internetowej giełdy transportowejWygrane w grach emitowanych przez środki masowego przekazu - internetOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług cateringowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.