Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Zapytanie dotyczy prawidłowości określenia obrotu z tytułu dokonywanej dostwy samochodów wraz z dodatkowym wyposażeniem

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2004 r. (data wpływu do tut. US: 08.12.2004 r.) wyjaśnia co następuje:

Jak wynika z przedstawionego zapytania, Firma dokonuje sprzedaży samochodów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Adnotacja o tym, że cena samochodu obejmuje wyposażenie dodatkowe znajduje się w wystawianej fakturze VAT dokumentującej dostawę towarów. Jak stanowi przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (.) Zgodnie zaś z przepisem art. 29 ust. 1 podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2- 22, art. 32-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Z treści pisma złożonego do tut. Organu wynika, że cena sprzedawanego samochodu obejmuje dodatkowe wyposażenie, a jego odbiór potwierdzony jest dodatkowo wystawionym dokumentem wewnętrznym RW. Wobec powyższego, Firma przyjmując kwotę należności obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy (t. j. wartość samochodu oraz elementów dodatkowego wyposażenia) jako podstawę opodatkowania, postępuje w sposób prawidłowy.Wyliczenia kwot obrotu dokonywać należy w oparciu o cyt. powyżej przepis art. 29 ust. 1, nie zaś w oparciu o art. 5 ust. 1 jak podaje Pani w swoim piśmie. W opisanym przypadku zachodzą okoliczności, w których Firma Pani na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepis ten stanowi bowiem, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.).

Tut. Organ w powyżej przedłożonych kwestiach podziela stanowisko Pani zawarte w piśmie.
Słowa kluczowe: fakturowanie, obrót, opodatkowanie, sprzedaż premiowa
Data aktualizacji: 04/01/2013 06:00:01

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy wpłacie zaliczki z tytułu usługi tur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie dane mają być zawarte na Fakturze VAT krajowej w przypadku dostawy fotelików do prze...

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku...

Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za...

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z...

Uznanie otrzymanej faktury jako koszt uzyskania przychodu

Jak stanowi art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy powstanie domniemany przychód z tytułu korzystania z programu księgowego dla biur rachunkowych załączonego do prenumerowanego dziennika "R"?Czy faktura VAT wystawiona w dniu 15.02.2005r. za usługi wykonane za okres od 01.05.2004r. do 31.12.2004r. jest prawidłowa?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu ciężarowegoJak postępować z fakturami korygującymi w przypadku gdy firma X ich nie odeśle ?Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup motocykla i paliwa służącego do jego napędu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.