Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zastosowania kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 04.01.2005r. wynika, iż Strona jest nabywcą towarów z krajów unii europejskiej. Spółka dokonując rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonuje przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej według kursu złotego wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury wewnętrznej. Natomiast w przypadku otrzymywania przez Spółkę faktur korygujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przyjmowany jest kurs waluty obcej z daty wystawienia faktury korygującej przez dostawcę.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się przemieszczanie towarów przez podatnika od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 5 w/w ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia,z zastrzeżeniem ust. 6 - 9. Z art. 20 ust. 6 w/w ustawy wynika, iż w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Z § 37 pkt 4 w/w rozporządzenia wynika, iż powyższy przepis stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług.

W świetle powyższych przepisów kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy przeliczyć na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury.

Przepisy § 37 w/w rozporządzenia dotyczą także przeliczenia faktury korygującej dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W związku powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie z dn. 04.01.2005r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, kurs waluty, nabycie wewnątrzwspólnotowe, waluta obca
Data aktualizacji: 17/12/2012 11:05:18

Obowiązek rejestracji i wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zawiercie 42-400 ul. Leśna 8

Zasięg terytorialny miasta Poręba, Zawiercie gminy Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec powiaty zawierciański województwo śląskie Konta bankowe CIT 02101012123072712221000000 VAT...

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wysta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku w przypadku refakturowania kosztów nabywanych usług transportowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Gorzów Wielkopolski 66-400 ul. Jagiellończyka 10

Zasięg terytorialny miasta Kostrzyn, miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica powiaty gorzowski województwo lubuskie Konta bankowe CIT 35101017040023812221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty za usługę budowlana pomniejszona o kaucjęCzy za wykonywane opinie sądowe należy wystawiać faktury i naliczać podatek VAT?W jaki sposób należy rozliczać z krajowym kontrahentem opłaty za przejazdy płatnymi autostradami na terenie Niemiec?Urząd Skarbowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 ul. Daleka 11Czy od zakupu artykułów spożywczych na targi można odliczyć podatek naliczony, nie naliczając fakturą wewnętrzną podatku należnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.