Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2006 r., znak GK-131/2006 (z datą wpływu do tut. urzędu 29.05.2006 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zmniejszenia podstawy opodatkowania w stanie faktycznym przedstawionym w ww. piśmie za nieprawidłowe.

W piśmie z dnia 23.05.2006 r., Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zakupił maszynę do frankowania i zawarł umowę o uiszczaniu opłaty za przesyłki pocztowe za pomocą maszyny do frankowania. Z usług frankownicy korzystają także inne podmioty. Za korzystanie z maszyny do frankowania Wnioskodawca nie pobiera od spółek żadnych dodatkowych opłat. Podatnik refakturuje na spółki poniesione koszty opłat na podstawie faktur VAT, stosując zwolnienie od podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku towary i usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Usługi świadczone przez pocztę państwową, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 64.11 zostały wymienione pod poz. 2 ww. załącznika do ustawy, w związku z czym, zostały objęte zwolnieniem od podatku. Powyższe zwolnienie ma charakter przedmiotowo - podmiotowy, co oznacza, że aby powyższe usługi mogły korzystać ze zwolnienia, powinny być świadczone przez pocztę państwową. Stosownie do powyższego, brak jest podstaw do stosowania ww. zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (na zasadzie refaktury).

Jeżeli zatem usługi należące do PKWIU 64.11 nie są świadczone przez pocztę państwową to nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Podatnik nie ma możliwości refakturowania usług pocztowych z zachowaniem zwolnienia od opodatkowania. Spółka obciążając kosztami inne podmioty korzystające z maszyny frankującej winna więc postępować według zasad ogólnych, wynikających z ustawy, stosując właściwą stawkę podatku od towarów i usług.
Słowa kluczowe: refakturowanie, stawki podatku, usługi, usługi pocztowe
Data aktualizacji: 09/08/2011 16:20:42

Czy należało wystawić korektę do faktury wewnętrznej?

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia...

Dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży premiowej i daty z jaką powinna być...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu...

Czy otrzymując bon towarowy wydany w ramach sprzedaży premiowej powinienem odprowadzić pod...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PP2-005-237 2004 z dnia 28.01.2005 r., stosownie do art. 14 b 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze...

Czy sprzedający zobowiązany jest bez wezwania do korekty określonego symbolu PKWiU i w jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie kwot wpłaconych przed wystawieniem faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W deklaracji za jaki miesiąc Spółka powinna wykazać fakturę korygującą dotyczącą korekty części odsetkowej opłat leasingowych?Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wystawiać faktury VAT RRCzy należy wystawić fakturę VAT od usługi świadczonej na własne potrzeby związane z własną działalnością gospodarczą?Czy aneks do umowy, zmieniający ilość towarów handlowych daje prawo do korekty faktur VAT zaliczkowych?Urząd Skarbowy Nowy Tomyśl 64-300 ul. Kolejowa 38
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.