Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2006 r., znak GK-131/2006 (z datą wpływu do tut. urzędu 29.05.2006 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zmniejszenia podstawy opodatkowania w stanie faktycznym przedstawionym w ww. piśmie za nieprawidłowe.

W piśmie z dnia 23.05.2006 r., Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zakupił maszynę do frankowania i zawarł umowę o uiszczaniu opłaty za przesyłki pocztowe za pomocą maszyny do frankowania. Z usług frankownicy korzystają także inne podmioty. Za korzystanie z maszyny do frankowania Wnioskodawca nie pobiera od spółek żadnych dodatkowych opłat. Podatnik refakturuje na spółki poniesione koszty opłat na podstawie faktur VAT, stosując zwolnienie od podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku towary i usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Usługi świadczone przez pocztę państwową, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 64.11 zostały wymienione pod poz. 2 ww. załącznika do ustawy, w związku z czym, zostały objęte zwolnieniem od podatku. Powyższe zwolnienie ma charakter przedmiotowo - podmiotowy, co oznacza, że aby powyższe usługi mogły korzystać ze zwolnienia, powinny być świadczone przez pocztę państwową. Stosownie do powyższego, brak jest podstaw do stosowania ww. zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (na zasadzie refaktury).

Jeżeli zatem usługi należące do PKWIU 64.11 nie są świadczone przez pocztę państwową to nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Podatnik nie ma możliwości refakturowania usług pocztowych z zachowaniem zwolnienia od opodatkowania. Spółka obciążając kosztami inne podmioty korzystające z maszyny frankującej winna więc postępować według zasad ogólnych, wynikających z ustawy, stosując właściwą stawkę podatku od towarów i usług.
Słowa kluczowe: refakturowanie, stawki podatku, usługi, usługi pocztowe
Data aktualizacji: 09/08/2011 16:20:42

Czy na wystawianych fakturach przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą musi...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), 9 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...

Pytanie dotyczy określania kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych od własn...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 27.06.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 03.07.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia...

Koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia tj. w dacie wydania faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego udokumentowanego fakturą V...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczanie podatku naliczonego z faktur VAT za raty leasingowe (czynsz) oraz nabywanego pa...

POST ANO WIE NIE Działając na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy sposób wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki stosowany przez Spółkę jest prawidłowy?Dotyczy umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznejOpodatkowania kwot wynagrodzenia otrzymanego z tytułu dostaw złomu akumulatorowegoCzy przysługuje prawo od odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych w sposób opisany w przedmiotowym wniosku ?Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowych usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.