Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zdaniem Wnioskodawcy PHT ma prawo odliczyć w miesiącu styczniu lub w lutym 2006 r. podatek naliczony wynikający z faktury otrzymanej w styczniu

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 23.01.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.01.2006 r.), uzupełnionym pismami z dn. 02.03.2006 r., 20.04.2006 r. (ponadto do tut. Urzędu w dn. 13.04.2006 r. wpłynęła faksem umowa o współpracy handlowej między PHT a "producentem") w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Podatnika, w zakresie w jakim dotyczy ono prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej w styczniu od kontrahenta, za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny został przedstawiony we wniosku w sposób następujący: Spółka - zwana dalej PHT - była głównym odbiorcą tkanin do produkcji konfekcji pościelowej od Spółki produkcyjnej. PHT dokonywała sprzedaży konfekcji pościelowej (uszytej z przedmiotowych tkanin) swojemu kontrahentowi. PHT zawarł z "kontrahentem" umowę o współpracy zgodnie z którą PHT była zobowiązana do udzielenia na rzecz kontrahenta rabatu potransakcyjnego, rabatu progowego, uczestnictwa w kosztach usług promocyjnych, uczestnictwa w kosztach transportu. Została ponadto zawarta umowa o współpracy pomiędzy PHT a producentem tkanin; ów producent zobowiązał się do partycypowania w wysokości 40 % kosztów wynikających z faktur wystawianych przez "kontrahenta". Spółka PHT była zobowiązana do rozliczenia 40 % kosztów w terminie jednego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego i obciążenia producenta tkanin odpowiednią kwotą. W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego w grudniu 2004 r. PHT była więc zobowiązana do wystawienia faktury VAT w której wykazanoby odpowiednią kwotę oraz cyt. -, do ujęcia tej kwoty do przychodów roku 2004". W miesiącu grudniu 2005 r. okazało się, że PHT nie obciążyła kosztami producenta tkanin w grudniu 2004 r. W związku z powyższym PHT wystawiła w dniu 31.12.2005 r. fakturę z datą sprzedaży na 31.12.2004 r.

Jednocześnie w styczniu 2006 r. do PHT wpłynęła od "kontrahenta" faktura kosztowa wystawiona w dniu 31.12.2005 r. na za obsługę marketingową i obsługę sprzedaży za miesiące X, XI, XII 2004 r.

Zdaniem Wnioskodawcy PHT ma prawo odliczyć w miesiącu styczniu lub w lutym 2006 r. podatek naliczony wynikający z faktury otrzymanej w styczniu.

Odnosząc się do opisanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadnia swoje stanowisko jak niżej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm./, zwaną dalej - ustawą VAT - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18 (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy VAT). Zgodnie z ust. 11 ww. artykułu jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

W postanowieniu Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (nr 1472/ROP 1/423-24/119/06/DP uznano, że koszty wynikające z faktury wystawionej przez kontrahenta Spółki w dniu 31.12.2005 r. mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku ich poniesienia. Żadna z usług świadczonych przez "kontrahenta" na podstawie umowy o współpracy nie należy do usług w stosunku do których nie stosuje się zasady ogólnej wynikającej z ww. art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy VAT. Zatem należy uznać, że Spółka ma prawo odliczyć w miesiącu styczniu lub w lutym 2006 r. podatek naliczony wynikający z faktury otrzymanej w styczniu.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, podatek naliczony, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 30/01/2013 12:00:01

Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej od kontra...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwości wystawiania faktur w okresach dwutygodniowych, w sytuacji, gdy tankowanie samol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku refakturowania opłaty za abonament (interne...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14.03.2005 r...

Opodatkowanie przychodów z odsetek od rachunków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Escrow

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ustalenie momentu sprzedaży licencji oprogramowania przez dystrybutora na rzecz odbiorcy finalnego oraz możliwości wystawienia zbiorczej faktury VATUrząd Skarbowy Szczecinek 78-400 ul. Mickiewicza 13/14Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup nieruchomościWystawianie not uznaniowych onlineOkreślenie miejsca świadczenia i opodatkowania usług doradczych, wykonywanych na rzecz kontrahenta unijnego oraz sposób udokumentowania tej czynności
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.