Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje konieczność podpisywania faktur VAT za świadczenie usług dostępu do internetu?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 kwietnia 2006 roku złożonego przez ........... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania faktur VAT za usługi telekomunikacyjne

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne, a w szczególności usługi dostępu do internetu. Za świadczone usługi podatnik wystawia faktury VAT bez podpisu wystawy i odbiorcy.

Podatnik posiada wątpliwość, czy istnieje konieczność podpisywania faktur VAT za świadczenie przedmiotowych usług ?

Stanowisko Podatnika: Zdaniem Podatnika przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku oraz z 20 marca 2006 roku nie wspominają o obowiązku podpisywania faktur VAT zarówno przez odbiorcę jak i wystawcę.

Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z § 9 ust. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ?FAKTURA VAT?, podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi;jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Jak wynika z cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów brak jest uregulowań dotyczących obowiązku umieszczania na fakturze, stwierdzającej dokonanie sprzedaży, podpisu osoby uprawnionej do wystawiania i otrzymywania faktury. Jedynie z treści § 18 ust. 4 powyższego rozporządzenia wynika, że w sytuacji, gdy wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawiania faktury lub faktury korygującej.
Słowa kluczowe: faktura, faktura vat, podpis, treść faktury
Data aktualizacji: 20/05/2012 18:06:30

Potwierdzenie odbioru korekty faktury elektronicznej oraz wystawianie duplikatu faktury ko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku na roboty budowlane dotyczące internatu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w ewidencji zakupów prowadzonej przez Wnioskodawcę powinny znaleźć się dane z faktur...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu...

Urząd Skarbowy Lubliniec 42-700 ul. Paderewskiego 7B

Zasięg terytorialny miasta Lubliniec gminy Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Woźniki powiaty lubliniecki województwo śląskie Konta bankowe CIT 17101012120014722221000000 VAT 64101012120014722222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości z faktury końcowej?Urząd Skarbowy Ciechanów 06-400 ul. Warszawska 58Oznaczenia oryginału i kopii faktur elektronicznychCzy podatek VAT naliczony w fakturach zakupu na etapie ponoszenia kosztów inwestycji jest możliwy do odzyskania przez Gminę?Opodatkowanie czynności wniesienia aportu do Spółki osobowej prawa handlowego w postaci znaku towarowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.