Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających przekazanie należności za sprzedane bilety?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006 r. (data wpływu 26.07.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Jak wynika z zapytania Podatnika, Spółka pośredniczy w sprzedaży biletów autobusowych na zlecenie przewoźników. Na koniec każdego miesiąca Spółka obciąża Zlecających prowizją od zrealizowanej sprzedaży biletów. Jednocześnie Spółka otrzymuje od przewoźników faktury potwierdzające przekazanie należności za sprzedane przez XXXX Sp. z o.o. bilety. Faktury te nie dokumentują sprzedaży przez przewoźników biletów (świadczenia przez przewoźników usług na rzecz Podatnika). Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wykazany w fakturach wystawionych przez Przewoźników podatek naliczony stanowi podstawę do odliczenia od podatku należnego.

Podatnik przedstawił własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur o których mowa wyżej.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednocześnie zgodnie art. 86 ust. 2 pkt 1a cytowanej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego faktury otrzymywane przez Spółkę nie dokumentują nabycia towarów bądź usług (Spółka nie jest nabywcą świadczonych przez przewoźników usług a jedynie pośredniczy w sprzedaży biletów, za co otrzymuje należną prowizję) a więc podatek w nich określony nie stanowi podatku naliczonego o który można pomniejszyć podatek należny. Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/12/2012 00:00:01

Przelew wierzytelności własnych dokonywany na rzecz banku na podstawie i w ramach umowy fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Staszów 28-200 ul. Oględowska 12

Zasięg terytorialny miasta gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów powiaty staszowski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 67101012380853002221000000 VAT 17101012380853002222000000 PIT...

W jaki sposób Generalny Wykonawca powinien obciążyć podwykonawcę kosztami z tytułu zajęcia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku wynikającego z faktur za realizację planowanej inwestycji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami poczynionymi na nieruchomoś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Braniewo 14-500 ul. Jana Matejki 6Czy płatnik powinien skorygować informację PIT-8B dla adwokata za 2004r. jeżeli podatnik złoży obecnie faktury VAT za 2004 r.?Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega świadczenie usług - prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie umowy zlecenia?Prawidłowe udokumentowanie sprzedaży samochodu prywatnego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczejObowiązek przyjęcia duplikatów faktur VAT oraz korekt do tych dokumentów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.