Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie przedpłaty na poczet zamówionej usługi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 20.10.2004 r. w sprawie obowiązku wystawienia faktury VAT na dokonaną przedpłatę na poczet zamówionej usługi, wyjaśnia:

W swoim zapytaniu Spółka podaje, iż zawarła z kontrahentem umowę nawykonanie określonej usługi. Kontrahent zażądał zapłacenia przedpłaty na poczet zamówionej usługi, odmówił jednak wystawienia faktury VAT, potwierdzającej jej przyjęcie.

W myśl art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności:- dokonanie sprzedaży,- datę dokonania sprzedaży,- cenę jednostkową bez podatku,- podstawę opodatkowania,- stawkę i kwotę podatku, - kwotę należności,- oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Obowiązek wystawienia faktur istnieje również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju (Polska) lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Obowiązek wystawiania faktur ma miejsce również w stosunku do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (zaliczek).

W art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług postanowiono, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, a potwierdzających m.in. dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

W oparciu o powyższe unormowania, zauważa się, jak niżej:

W przypadku, gdy przed wykonaniem usługi wykonawca pobrał cześć należności (zadatek, zaliczkę, przedpłatę lub ratę) to wówczas, z chwilą jej pobrania, powstaje obowiązek podatkowy w tej części. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i wykazania w niej podatku należnego stanowiącego - dla otrzymującego fakturę VAT - podatek naliczony. Faktura VAT powinna być wystawiona po przyjęciu części należności, jako potwierdzenie otrzymania przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty).
Słowa kluczowe: faktura vat, przedpłaty, zaliczka
Data aktualizacji: 09/10/2011 22:13:20

Istota interpretacji: prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Nagrody cashback

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT na okoliczność naliczenia odsetek od kredyt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sochaczew 96-500 ul. Świerczewskiego 4

Zasięg terytorialny miasta Sochaczew gminy Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin powiaty sochaczewski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 10101010100161992221000000 VAT 57101010100161992222000000 PIT...

Urząd Skarbowy Sosnowiec 41-200 ul. 3 Maja 20

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Sosnowiec gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 14101012123065482221000000 VAT 61101012123065482222000000 PIT 11101012123065482223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Otrzymana premia jest rabatem - dostawca powinien wystawić FV korygującą. Nie ma w podatku VAT przepisu regulującego wystawianie notyWnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT na okoliczność naliczenia odsetek od kredytu kupieckiegoWypłata stypendium dla uczniówW zakresie wystawienia faktury VAT dokumentującej zwrot nakładówDokumentowanie fakturą VAT usług pokrytych z kaucji gwarancyjnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.