Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy istnieje podstawa do wystawiania faktury korygującej w sytuacji gdy zmienia się nabywca towaru?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: Z 56/05 z dnia 28.07.2005 r., doręczonego do tut. Urzędu w dniu: 01.08.2005 r., uzupełnionego pismem znak: Z 58/05 z dnia 01.08.2005 r., data wpływu do MUS dnia 04.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza,że stanowisko odnoszące się do przedstawionego sposobu rozliczenia dostawy jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Fundacja złożyła u niego zamówienie na zakup materiałów budowlanych (pustaki) wskazując w zamówieniu iż nabywcą towaru ma być firma X. Zgodnie z tym zamówieniem w czerwcu 2005 r., Spółka wystawiła fakturę pro forma (nie rodzącą skutków podatkowych) a w dniach 27 czerwca i 9 lipca wystawiła faktury właściwe dokumentujące dokonanie dostawy towaru. Zapłaty za towar dokonali przedstawiciele Fundacji. Po zrealizowaniu powyższej transakcji przedstawiciele Fundacji zażądali zmiany adresata faktury. Na tę okoliczność sporządzono pismo opatrując je datą wcześniejszą 26.05.2005 r. Pismo w tej sprawie zostało skierowane ponownie 27.07.2005 r. Tytułem uzupełnienia Wnioskodawca podkreślił, iż wskazany w treści faktury nabywca t. j.: Firma X jak dotąd nie zwróciła mu wydanej faktury, co w Jego ocenie świadczy iż nabywca korzystał z przysługującego mu prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony.Wnioskodawca ocenia, że w opisanym stanie faktycznym nie występuje podstawa do wystawienia korekty faktury.

Analizując opisany przez Wnioskodawcę stan faktyczny należy orzec, iż sposób postępowania Podatnika nie narusza przepisów podatkowych. Wystawiona faktura wskazuje nabywcę, określonego w złożonym zamówieniu. Z chwilą otrzymania faktury nabywca nie kwestionował prawidłowości jej wystawienia. Nadmienia się że korekta faktury wystawiana jest w sytuacjach wymienionych w przepisie § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) (udzielenie rabatu, zwrot towaru, pomyłka w stawce podatkowej, ilości, cenie towarów, bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury). W omawianym przypadku takie okoliczności nie wystąpiły, co oznacza brak przesłanek do korygowania dokonanej dostawy.Należy wskazać, że celem wydanej interpretacji nie jest rozstrzygnięcie sporu o to który nabywca winien być wskazany w treści faktury. Kwestia ta winna być uzgodniona pomiędzy stronami umowy.Wobec powyższych ustaleń Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego potwierdza stanowisko Podatnika orzekając jak w sentencji postanowienia.

Powyższa interpretacja:? dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,? nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

W dniu wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym w zakresie wniosku.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, faktura, faktura pro forma, faktura korygująca, nabywca
Data aktualizacji: 12/07/2012 12:19:15

Miejsce dokonania dostawy towarów przez podatnika VAT, nabytych na terytorium Niemiec i pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych na rachunek ba...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatki na wypłatę bonusów kontrahentom będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kujawsko - Pomorski Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-236 ul. Grunwaldzka 50

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 09101010780052812221000000 VAT 56101010780052812222000000 PIT 06101010780052812223000000 budżetowe pozostałe 97101010780052812227000000 VAT-EU1 VAT-EU2...

Czy Spółka postępuje prawidłowo, dokumentując otrzymywane od producentów i dystrybutorów p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podlega odliczeniu VAT zawarty w fakturach dot. zakupu paliwa do samochodu SKODA OCTAVIA użytkowanego na podstawie umowy leasingu?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku oddania nieruchomości gruntowych do wieczystego użytkowania po dniu 1 maja 2004 r.?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczonych usług transportowych i kiedy należy rozliczyć wynikający z nich podatek należny?Urząd Skarbowy Kędzierzyn Koźle 47-224 ul. Piotra Skargi 19Prowadzisz dużą firmę? Księgowa Tomaszów Mazowiecki jest niezbędna!
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.