Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy Jednostka ma prawo do odliczenia podatku VAT na postawie faktury VAT za opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu stosownie do przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółki w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że państwo Anna i Jerzy B. prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jako współmałżonkowie są jedynymi właścicielami Spółki. W 2002 r. na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej Anna i Jerzy B. zakupili nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu z przeznaczeniem do dalszego wykorzystywania nieruchomości i gruntu w działalności gospodarczej (jako warsztat samochodowy). Przed dokonaniem zakupu nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu, nieruchomość ta była przedmiotem wynajmu. W akcie notarialnym jako kupujących wskazano współmałżonków nie wymieniono, że nabywcami są równocześnie wspólnicy spółki cywilnej. Na podstawie aneksu do umowy spółki nieruchomość i prawo wieczystego użytkowania gruntu zostały wniesione jako wkład do spółki cywilnej. Nie został sporządzony akt notarialny przenoszący własność nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu ze współwłasności ustawowej małżonków na spółkę cywilną. Nieruchomość i prawo wieczystego użytkowania gruntu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki cywilnej. Na podstawie oświadczenia wspólników, że nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu stanowi majątek Spółki, Spółka otrzymała fakturę VAT na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Spółka wystąpiła z zapytaniem: czy ma prawo do odliczenia podatku VAT na postawie faktury VAT za opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu?

Wg zajętego przez Spółkę stanowiska - Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego faktury VAT za opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W ustępie 2 art. 86 zapisano, że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika m.in. z tytułu nabycia towarów i usług. Wg stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę we wniosku, nabyta w 2002 r. nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, z akt sprawy będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że spółka wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony przez Stronę stan faktyczny sprawy w odniesieniu do obowiązującego w dacie wpływu wniosku stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu stwierdza, iż stanowisko Jednostki w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie faktury VAT za opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek naliczony, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 28/01/2013 06:00:01

Kiedy wystawić fakturę w 2014 roku?

Spośród wszystkich zmian dotyczących wystawiania faktur w 2014 roku, największe zainteresowanie zdecydowanie wzbudzają te, które dotyczą terminów wystawiania faktur, ponieważ tutaj absolutnie nic nie będzie działało po staremu. Podstawowe zasady...

Możliwość zastosowania zwolnienia od VAT usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup skutera wodnego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Żuromin 09-300 ul. Piłsudskiego 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin powiaty żuromiński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 82101010100917892221000000 VAT 32101010100917892222000000 PIT 79101010100917892223000000...

Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w późniejszym t...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 5 sierpnia 2005 r. (data wpływu do Urzędu 9 sierpnia 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektów dofinansowanych za środków EFRRPytanie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT przy kosztach remontowychCzy jest podstawa do wystawienia faktur VAT korygujących i zmniejszenia przychodów?Dokumentowanie otrzymanego skontaPrawidłowość refakturowania opłat za media na najemców lokali gminnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.