Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy jest zasadne wystawienie faktury sprzedaży towaru z 0% stawką VAT dla kontrahenta krajowego jeśli towar jest przeznaczony na eksport ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 04.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.10.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

W dniu 05.10.2006 r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki interpretację dotyczącą prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika we wniosku jest następujący :

Spółka ma siedzibę na terenie Polski i sprzedaje kontrahentowi z siedzibą w Polsce towar (maszynę pakującą) z przeznaczeniem na sprzedaż eksportową. Kontrahent kupujący towar domaga się faktury sprzedaży maszyny pakującej ze stawką 0% VAT z adnotacją na fakturze towar przeznaczony na eksport. Dodatkowo kontrahent wyraża chęć podpisania umowy kupna sprzedaży, w której zawarto pargraf o sprzedaży ze stawką 0% i obowiązkowi dostarczenia dokumentów celnych dotyczących eksportu w terminie 14 dni od sprzedaży.

Pytanie Podatnika brzmi: czy jest zasadne wystawienie faktury sprzedaży towaru z 0% stawką VAT dla kontrahenta krajowego jeśli towar jest przeznaczony na eksport.

Stanowisko Podatnika:Spółka uważa, że sprzedaż dla kontrahenta krajowego obejmują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczące sprzedaży krajowej i należy zastosować stawkę VAT obowiązującą w kraju na dany towar i nie jest dla nas jako sprzedawcy istotne czy towar będzie wywieziony czy zostanie w kraju.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Spółki Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:a) dostawcę lub na jego rzecz, lub:, b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

W związku z powyższym, aby dostawę towarów uznać za eksport spełnione muszą być następujące przesłanki:- towary winny być wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, - wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych, - wywóz towarów winien nastąpić w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy o VAT.

W myśl art. 41 ust. 4 w/w ustawy w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a stawka podatku wynosi 0%. Zgodnie z ust. 11 cyt. przepisu, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż ustawa przewiduje możliwość zastosowania stawki 0% dla eksportu - wywozu towarów poza teryrtorium Wspólnoty dokonanego przez dostawcę lub na jego rzecz.

Jak wynika z przedstwionego stanu faktycznego Spółka dokonuje sprzedaży towaru dla krajowego nabywcy. Następnie odbiorca tego towaru dokonuje jego eksportu. Spółka nie jest zatem dostawcą dokonującym wywozu towaru a jedynie podmiotem dokonującym dostawy towaru dla odbiorcy krajowego.

W związku z powyższym Spółka w opisanej sytuacji nie ma prawa do wystawienia faktury VAT ze stawką 0% VAT. Sprzedaż dla odbiorcy krajowego powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT właściwym dla dostawy tego towaru w kraju zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) .

W związku z powyższym po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach podziela stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, eksport towarów, sprzedaż krajowa, stawki podatku, wywóz towarów
Data aktualizacji: 15/01/2013 15:00:01

Termin do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przejęcie w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie przychodów z odsetek od rachunków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Escrow

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek VAT na podstawie noty korygującej wystawionej do faktury VAT ma...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku...

Czy otrzymywane rachunki i koszty umów cywilno-prawnych zawarte z roznosicielami ulotek, W...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną naliczając od kwoty z faktury wystawionej przez Sło...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 6 stycznia 2006 r....
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy wystawiania faktur korygującychOpodatkowanie opłat pobieranych od członków spółdzielni oczekujących na ustanowienie na ich rzecz prawa odrębnej własności lokaluUrząd Skarbowy Pyrzyce 74-200 ul. 1 Maja 16Występowanie dostawy u agenta oraz dokumentowania przez niego kosztów prowadzenia punktu handlowegoFaktura korygująca
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.