Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. podatnik mieszkał równolegle w K. i w N.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.03.2006 r.)uzupełnionego pismem z dnia 14.03.2006 r. (data wpływu - 15.03.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Po analizie stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Z wniosku wynika, że w 2005 r. ponosił Pan wydatki na internet zainstalowany w mieszkaniu, które jest Pana własnością.W piśmie zwrócił się Pan z zapytaniem czy można odliczyć od dochodu te wydatki, jeśli w 2005 r. mieszkał Pan równolegle w K. i w N.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.Polskie prawo podatkowe nie definiuje miejsca zamieszkania podatnika, natomiast zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W myśl art. 28 k.c. podatnik może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.Miejsce zamieszkania, spełnia istotną rolę w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach tego podatku ustala się zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika.W zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-1 wskazał Pan miejsce zamieszkania w K. od 27 grudnia 2005 r.W związku z tym, stanowisko Pana zawarte we wniosku nie jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika/ następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległościpodatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: internet, miejsce zamieszkania
Data aktualizacji: 31/01/2013 00:00:01

Udokumentowanie fakturami wewnętrznymi korygującymi transakcji dotyczących reklamacji wewn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie momentu zaliczenia zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów oraz zreali...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy administrator może wystawić fakturę za opłaty niezależne na firmę, z pominięciem właśc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur VAT dla usług budowlano - montażowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej prz...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 22.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 09.03.2005 r. nr PP2 443-57 05 PG 15738 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kwestia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz sposobu dokumentowania sprzedażyJaką stawką podatku VAT podlega opodatkowaniu refaktura za usługi transportowe?Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w związku z importem usługWymiana i archiwizowanie e-fakturCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.