Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można w Urzędzie Skarbowym przepisać rozrachunki z tytułu podatków "starej spółki" do nowo zarejestrowanej?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielanypostanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 01.03.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania piątego za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż w dniu 22.02.2006r. w tutejszy urzędzie skarbowym została zarejestrowana Spółka cywilna "X 1", z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej od 19.10.2005r. Do dnia 18.10.2005r. działalność gospodarcza była prowadzona pod nazwą "X" s.c. Z uwagi na odejście ze Spółki "X" Pana. i nie wyrażeniu przez niego zgody na wstąpienie Pani .dokonano likwidacji dotychczasowej spółki i dokonano w urzędzie rejestracji nowej Spółki. W związku z zaistniałą sytuacją i problemami związanymi w rejestracją nowej firmy od miesiąca października do chwili obecnej Strona wystawiała faktury VAT oraz nabywała towary i usługi jako Spółka "X"

Pytanie Strony:

Czy można w Urzędzie Skarbowym przepisać rozrachunki z tytułu podatków "starej spółki" do nowo zarejestrowanej?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem wnioskodawcy w zaistniałej sytuacji byłoby to najlepsze rozwiązanie.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

W myśl art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. u. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podmioty, o których mowa powyżej, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U z 2004r. Nr 269, poz. 2681; ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane "NIP". W świetle obowiązujących przepisów w zakresie prawa podatkowego, nie można przepisać podatków z likwidowanej Spółki do nowo zarejestrowanej. W związku, iż do opisanego stanu faktycznego nie ma zastosowania instytucja następstwa prawnego, którą przewiduje art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, Spółka "X 1" nie może przejąć obowiązków wynikających z działalności prowadzonej przez Spółkę "X".

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż każda ze Spółek jest lub była zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, oraz posługiwała się nadanym przez urząd numerem identyfikacji podatkowej. Nie jest możliwe, aby w przedstawionym stanie faktycznym można przepisać zobowiązania wynikające wobec budżetu państwa zlikwidowanej Spółki na konto nowo zarejestrowanej.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność za zobowiązania, podatnik podatku od towarów i usług, zobowiązanie podatkowe
Data aktualizacji: 25/12/2012 03:00:01

Czy podatnik powinien wystawić fakturę w przypdaku niezrealizowania sprzedaży ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 7 ust.1, art. 19 ust. 1, ust...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek podatkowy VAT

Powstanie obowiązku podatkowego oznacza w uproszczeniu obowiązek ujawnienia czynności w ewidencji VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego, a także ujęcia tej czynności w deklaracji VAT za ten właśnie okres, w którym powstał obowiązek podatkowy...

Czy faktury wystawione za wykonanie usługi reklamowe przed datą rozpoczęcia działalności g...

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z fakt...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2006 r., w sprawie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wysyłanie faktur elektronicznych w systemie pdfCzy sposób udzielania przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa zwalnia go od obowiązku naliczania podatku VAT od opłaty pocztowej?Wystawianie faktur VAT dla usług budowlano - montażowychkomentarz: uzgodniono w sieciCzy sprzedaż wierzytelności własnej faktorowi podega opodatkowaniu podatkiem VAT?Korekta oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu paliwa - samochód osobowy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.