Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające wysokość wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu?

Na podstawie art. 14a - 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika, udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie i stwierdza co następuje:

Strona wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż w oparciu o stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej oraz postępowanie sądów i prokuratur, które zlecały czynności z urzędu (czynności z nakazu władzy), powszechną praktyką adwokatów (w tym i moją) było traktowanie takich usług, jako zwolnionych z podatku VAT. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności świadczenia pomocy prawnej z urzędu przestały jednak korzystać z tego zwolnienia. Nie wynikało to jasno z przepisów, a także praktyka urzędów skarbowych nie była w tym względzie jednolita. Kwestię tę zdaje się dopiero przesądzać interpretacja dokonana przez Ministra Finansów, która dotarła do środowiska adwokackiego w połowie marca tego roku. Dlatego w obecnej sytuacji powstaje problem w jaki sposób dokonać korekty deklaracji podatku VAT za okres od 1 maja 2004 r. do dnia dzisiejszego oraz jak usunąć inne skutki zaistniałej sytuacji w szczególności co do fakturowania, skorygowania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W ocenie podatnika, w powyższej sprawie stosuje się przepisy powołanej wyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a z zastosowania tych przepisów wynikają następujące konsekwencje. Za okres od maja 2004 roku do marca 2005 roku włącznie adwokaci nie wystawiają zaległych faktur, stwierdzających wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu. Korekt dokonywać należy w oparciu o informacje z Sądów i Prokuratur oraz na podstawie własnych obliczeń. Poczynając od 1 kwietnia 2005 r. wynagrodzenia za "urzędówki" powinny znajdować odzwierciedlenie w fakturach, w której sposób obliczenia wysokości podatku od towarów i usług od przyznanego wynagrodzenia jest taki sam, jak powyżej. Wynagrodzenie musi zostać uwzględnione w ewidencji sprzedaży (kwota netto oraz podatek VAT) oraz książce przychodów i rozchodów, przy czym adwokat nie prowadzi odrębnej ewidencji dla wynagrodzeń za "urzędówki".

Do opisanego stanu faktycznego ma zastosowanie następująca norma prawa podatkowego: art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

W świetle art. 106 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy o których mowa w art. 15 (tj. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Adwokat jest zobowiązany do wystawienia zaległych faktur od 1 maja 2004 roku, stwierdzających wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu. Korekty deklaracji należy sporządzić na podstawie ewidencji sprzedaży prowadzonej zgodnie z art. 109 ust. 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (tj. zawierającej: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej), w których będą ujęte wszystkie wykonane usługi, potwierdzone fakturami.

Przy udzielaniu niniejszej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uwzględniono stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku oraz przepisy prawne obowiązujące w dacie zaistnienia opisanego we wniosku zdarzenia.
Słowa kluczowe: adwokat, faktura VAT
Data aktualizacji: 30/01/2013 03:00:01

Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie wypłaty bonusu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nowa Sól 67-100 ul. Staszica 1

Zasięg terytorialny miasta Nowa Sól gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko powiaty nowosolski województwo lubuskie Konta bankowe CIT 23101017040034922221000000 VAT 70101017040034922222000000 PIT...

Możliwość odliczenia podatku VAT wynikających z faktur oraz dokumentów celnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca spełnia kryteria podatnika podatku akcyzowego oraz czy powinien złożyć tzw. zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego?Jak powinna być wystawiona faktura VAT w przypadku świadczenia na rzecz polskich podatników usług przewozu osób do innych państw Unii EuropejskiejVAT - refakturowanie kosztów przez wspólnotę mieszkaniowąCzy udokumentowane rachunkami koszty wynajęcia mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej?Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - to nie ona będzie nabywcą towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.