Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego może być przekazana na konto osobiste podatnika

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 22.05.2006 r. - uzupełnionego w dniu 07.07.2006 r. i 12.07.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego może być przekazana na konto osobiste podatnika

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pani pismem z dnia 22.05.2006 r. - uzupełnionym w dniu 07.07.2006 r. i 12.07.2006 r. wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 roku firma wypowiedziała Pani umowę o pracę i wypłaciła odszkodowanie wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego oraz odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia. Od dokonanych wypłat płatnik pobrał podatek dochodowy od osób fizycznych.

W dniu 8 marca 2006 roku wyrokiem sądu została Pani przywrócona do pracy. W związku z powyższym dokona Pani zwrotu odszkodowania łącznie z podatkiem.

W złożonym wniosku zadano pytanie: czy nadpłatę wynikającą z zeznania podatkowego za 2006 roku w związku z odliczeniem od dochodu kwoty niesłusznie pobranych świadczeń podatnik otrzyma na konto osobiste.

Pani uważa, że stwierdzoną nadpłatę wynikającą z zeznania podatkowego za 2006 rok otrzyma na konto osobiste.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego (art. 73 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)

W myśl art. 77 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, z zastrzeżeniem § 2.

Stosownie do postanowień art. 77b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zwrot nadpłaty następuje:na wskazany rachunek bankowy podatnika, obowiązanego do posiadania rachunku bankowego, w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszona o koszty jej zwrotu, zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.

Podatnicy, którzy zwrócili się o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, powinni sprawdzić, czy w formularzu NIP wskazali numer osobistego rachunku bankowego i czy jest on aktualny. Jeżeli podatnik nie wskazał numeru osobistego rachunku bankowego lub wskazany numer nie jest aktualny, należy złożyć zgłoszenie NIP-3, podając aktualne dane dotyczące rachunku bankowego.

Mając na uwadze powyższe nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego za 2006 rok na Pani wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym może zostać zwrócona na osobisty rachunek bankowy wykazany w zgłoszeniu NIP-3.

Zatem przedstawione stanowisko we wniosku jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: rachunek bankowy, zeznanie podatkowe, zwrot nadpłaty
Data aktualizacji: 28/01/2013 15:00:01

Możliwość odliczenia kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wypłacane przez kontrahenta Wnioskodawcy opusty cenowe podlegają opodatkowaniu podatki...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ujmowanie kwoty odsetek od udzielonych pożyczek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym?

Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem Zakładu Usługowo-Handlowego X zajmującego się między innymi sprzedażą części spawalniczych importowanych z Chin. Import towarów odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez firmę chińską oraz...

Faktura elektroniczna - różnica w wyglądzie wersji czytelnej a wymóg integralności treści...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól powstanie w momencie wystawienia faktury?Czy można rozliczyć fakturę VAT o wartości zerowej?Stawka podatku dotycząca refakturowania kosztów ubezpieczenia przy budowie statkuCIT - w zakresie braku powstania przychodu podlegającego opodatkowaniuOdliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przed rejestracją
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.