Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy obciążenie kaucją, od której nie nalicza się podatku VAT, może być wystawione za pomocą faktury VAT?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 - z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z wnioskiem z dnia 21 września 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:P. P. U. H. Hurtownia Artykułów Spożywczych prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi, w tym napojami alkoholowymi - piwo, wino. Napoje sprzedawane są w opakowaniach zwrotnych, za które Przedsiębiorstwo obciąża kaucją odbiorcę zgodnie z podpisaną umową. Obciążenie kaucją ewidencjonowane jest na fakturze VAT bez naliczania podatku VAT, a po zwrocie opakowań wystawiana jest korekta faktury VAT. Podatnik pyta:Czy obciążenie kaucją, od której nie nalicza się podatku VAT, może być wystawione za pomocą faktury VAT? Zdaniem podatnika postępowanie jego jest prawidłowe, gdyż posiada umowy z kontrahentami na zwrot opakowań i naliczanie kaucji, dopiero po wyznaczonym terminie zwrotu opakowań, w razie ich braku, wystawiana jest faktura na ich sprzedaż z podatkiem VAT. Z powodu braku w programie komputerowym opcji wystawiania NOT, podatnik stosuje do obciążenia i uznania kaucji fakturę VAT.

W rozpatrywanej sprawie należy przytoczyć brzmienie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, zgodnie, z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Kaucja - wg Słownika Języka Polskiego (PWN, Warszawa 1996r.) - jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

Z powyższej definicji kaucji wynika, że wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ustawy, zatem czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Generalnie faktura dokumentuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fakt, iż pobranie kaucji w momencie sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT potwierdza przepis § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., m.in. w sprawie wystawiania faktur VAT (Dz. U. Nr 95, poz. 798), w którym określono sposób dokumentowania sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym. Podatnik, który sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.

Fakt wydania opakowań odbiorcy oraz fakt ich zwrotu, jako niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, powinien być dokumentowany za pomocą wewnętrznych dokumentów księgowych i ewidencji wydania i zwrotu opakowań zwrotnych

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia - art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: opakowania zwrotne
Data aktualizacji: 28/01/2012 22:12:26

Dokumentowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z świadczenie usług (dojazdy, nocleg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług dystrybucyjnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy odpłatność pracownika powinna być zafakturowana fakturą wewnętrzną, w której podatek n...

POSTANOWIENIE W dniu 07.06.2006r. Fima wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie...

Czy można zaliczyć koszt opłaty wstępnej w całości pod datą wystawienia faktury?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podane sposoby potwierdzenia odbioru faktury korygującej są poprawne?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Księgowość PoznańNa tle powyższego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem o prawidłowy sposób wykazania w rejestrze VAT faktury otrzymanej od kontrahentaDotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów w związku z zawartą umową ramowąZakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej zasad dokonywania odliczenia podatku naliczonegoTermin wystawienia faktury VAT oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wydania towarów komisantowi na podstawie umowy komisu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.