Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy pobierając opłatę uzdrowiskową i opłatę miejscową powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2006 r. nr FB -3510/48/06, uzupełnionego pismem z dnia 27.12.2006 r. nr FB -3510/51/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.12.2006 r. w tutejszym Organie podatkowym złożony został wniosek nr FB-3510/48/06, uzupełniony pismem z dnia 27.12.2006 r. nr FB-3510/51/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto następujące pytanie : czy w związku z poborem opłaty uzdrowiskowej i opłaty miejscowej powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie osób fizycznych ?Z treści wniosku wynika, że Jednostka na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w X w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych pobiera od osób przebywających czasowo na terenie Gminy opłatę uzdrowiskową i opłatę miejscową. Zgodnie z postanowieniami wymienionej uchwały opłaty pobierają inkasenci. Za pobór przysługuje im 10 % prowizji od zainkasowanych wpływów. Inkasenci przyjęcie tych należności potwierdzają wydaniem dowodu wpłaty z kwitariusza przychodowego otrzymanego z urzędu i opieczętowanego pieczęcią urzędu, który jest jedynym dowodem stwierdzającym fakt uiszczenia opłaty przez osobę zobowiązaną do jej zapłaty. Również na podstawie tego kwitariusza inkasenci rozliczają się z urzędem i wpłacają do kasy Gminy wpływy z tego tytułu. Ponieważ pobierane należności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i są dochodem Gminy osoby żądające wydania faktury VAT za uiszczoną opłatę kierowani są przez inkasentów do urzędu celem jej wystawienia .

Zdaniem Jednostki, w związku z faktem iż pobierana opłata nie jest dostawą towarów czy też świadczeniem usług w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie jest obrotem, o którym mowa w art. 29 wymienionej ustawy, to nie ma podstaw do wystawiania faktur VAT z tytułu pobierania tych należności. Jedynym dowodem stwierdzającym fakt uiszczenia opłaty jest dowód wpłaty wydany przez inkasenta.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychi ( Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2000 r. ze zmianami ) opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Oznacza to, że każda z osób objęta zakresem podmiotowym tego przepisu jest zobowiązana do jej zapłacenia. Zgodnie z art. 19 powyższej ustawy Rada Gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności iwysokość stawek opłat określonych w ustawie, a także może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Tak więc beneficjentem zysków z tytułu opłaty miejscowej jest gmina, w której jest ona pobierana. Opłata ta nie jest wynagrodzeniem za usługę, lecz bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem, stanowiącym dochód publiczny.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę, stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.). W świetle art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.W związku z powyższym stwierdza się, że Jednostka w imieniu której inkasenci dokonują poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej - nie stanowiącej sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 -nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
Słowa kluczowe: faktura VAT, opłata miejscowa
Data aktualizacji: 30/12/2012 09:00:01

Moment potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej w sys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Białobrzegi 26-800 ul. Reymonta 46

Zasięg terytorialny miasta gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce powiaty białobrzeski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 13101010100351032221000000 VAT 60101010100351032222000000 PIT...

Usługi księgowe też budują polskie PKB

Polska Izba Finansowa opublikowała niedawno raport na temat tego, jak dane branże usługowe przekładają się na polskie PKB. Okazało się, że ze świadczonym usług dość wysoką lokatę mają usługi księgowe z Torunia, które zajmują aż 5 lokatę. Złośliwcy...

Wartość początkowa - samochodu wcześniej używanego w celach prywatnych - należy ustalić w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca ma prawo wystawiać noty korygujące w formie papierowej do faktur wystawianych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy nagrody przekazanej Spółce w postaci wyjazdu do KeniiCzy faktury wystawione z NIP unieważnionym na mocy decyzji administracyjnej, należy skorygować?Ustalanie w okresie od dnia 30 listopada 1994 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. różnic kursowych w związku z udzielonym kredytemOkreślenie opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę nabytej do współwłasności małżeńskiejRozliczenie różnic kursowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.