Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek VAT zawarty na fakturach dotyczących zakupu leków można odliczyć od podatku należnego?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie określenia czy podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dotyczących zakupu leków można odliczyć od podatku należnego ...

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe

UZASADNIENIE :

W złożonym w tutejszym organie podatkowym piśmie z dnia 14.07.2005r ( data stempla pocztowego ) uzupełnionym w dniu 01.08.2005r podatnik przedstawił następujący stan faktyczny :

Podatnik podpisał umowę nr 68/BC/05 na podstawie której podmiot jest zobowiązany do realizacji projektu pt. Zwalczanie warrozy za pomocą leków dopuszczonych do obrotu warunkiem pozyskiwania miodu bez pozostałości szkodliwych dla zdrowia.

W ramach realizacji powyższego projektu zostały zakupione leki, które następnie zostały nieodpłatnie wydane pszczelarzom zrzeszonym w ....

Wydanie tych leków nastąpiło w ramach realizacji działalności statutowej Związku.

Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa zobowiązana jest do zwrotu kwoty wydatkowanej przez Związek na zakup powyższych leków.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy podatek VAT zawarty na fakturach dotyczących zakupu leków można odliczyć od podatku należnego ...

Zdaniem podatnika nie można odliczyć podatku Vat z wyżej wymienionych faktur.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje :

W myśl art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr.54, poz.535 z 2004r z późn.zm. ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z przedmiotowego stanu faktycznego sprawy wynika, iż zakupione leki zostały nieodpłatnie przekazane członkom związku .

Wobec powyższego zakup ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr. 54, poz. 654 z 2000 z późn.zm. ). Zgodnie z art. 15 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ponadto zakup ten nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, gdyż nieodpłatne przekazanie wyżej wymienionych towarów nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku Vat o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup leków w związku z realizacją umowy nr.68/B6/05.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 02/07/2012 00:50:13

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w przypadku przekroczenia limitu poprzez sprze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zaliczkowych zawierających uchybienia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób opodatkowana jest sprzedaż licencji na oprogramowanie za pośrednictwem sklep...

W związku z otrzymanym dnia 27.11.2003 r. Pana pisemnym zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14 1 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p.926 ze zm.) informuje o zakresie...

Drugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9B

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część południowo-zachodnią miasta gminy Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno powiaty część powiatu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie premii pieniężnych jako wynagrodzenie za świadczone usługi, oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących premieSposób rozliczenia na fakturze VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszona przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadówCzy można odliczyć całość podatku naliczonego ujętego w fakturach zakupu samochodów przeznaczonych do jazd próbnychPrawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur następnie korygowanych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.